Studieprogramma

Het studieprogramma van de master Sportbeleid en sportmanagement vind je hier.

Let op: Het cursusaanbod wordt jaarlijks vastgesteld. Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Heb je vragen over het cursusaanbod? Neem dan contact op met het studiepunt: studiepunt.usbo@uu.nl

Vaardighedencursussen en REBO Skills Academy

Hieronder vind je meer informatie over academische en professionele vaardighedencursussen en de cursussen van de REBO Skills Academy die je tijdens je masterprogramma kunt volgen.

Vaardighedencursussen

Om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt biedt de masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap vaardighedencursussen om je academische en professionele vaardigheden eigen te maken. Denk hierbij aan cursussen over managementvaardigheden, advieskunde, projectmanagement of organisatiedynamiek. Deze cursussen kunnen je voorbereiden op functies als manager, (organisatie-)adviseur of beleidsmedewerker en besteden ook aandacht aan meer algemene competenties die van nut zijn in de beroepspraktijk. De nadruk ligt op de toepassing van kennis, vaardigheden en inzicht in concrete situaties.

Studenten van de éénjarige masterprogramma’s kunnen twee van deze vaardighedencursussen kiezen. Sudenten van de master Sportbeleid en Sportmanagement kunnen in hun tweede masterjaar slechts één vaardigheidscursus volgen. Verdere informatie ontvang je in de zomerperiode. 

REBO Skills Academy

De REBO Skills Academy biedt je de mogelijkheid om naast je eigen opleiding vaardigheden op te doen uit andere wetenschapsdisciplines. Bachelor- en masterstudenten van B&O, Economie en Rechtsgeleerdheid doen mee aan de Skills Academy.

De REBO Skills Academy bestaat uit kleine modules van 2,5 EC op honoursniveau, waarin je over de grenzen van je eigen opleiding leert. Ook in periode 4 van 2023 kun je je weer opgeven voor Skills Academy modules. Dit jaar bestaat het aanbod uit maar liefst elf modules over uiteenlopende vaardigheden. Elke module heeft vier tot zes bijeenkomsten. Er zijn modules in het Nederlands en in het Engels, de voortaal is te zien in de omschrijving. 

NB: je kunt je aanmelden voor de Skills Academy vanaf het tweede jaar van je bachelor. Ook masterstudenten kunnen vakken volgen aan de Skills Academy. 

De inschrijfperiode voor de REBO Skills Academy 2022-2023 is al geweest. Informatie over de Skills Academy in 2023-2024 volgt in periode 3 van dat jaar.

Heb je vragen over de REBO Skills Academy dan kun je mailen naar skillsacademy.rebo@uu.nl.

Cursus aanbod

Het tweejarige masterprogramma Sportbeleid en sportmanagement heeft een zogenaamd duaal karakter. Dit betekent dat je naast het onderwijs minimaal twee dagen per week werkt in een non profit, sportgerelateerde organisatie. Hieronder vind je het overzicht van alle cursussen per periode.