In de ‘participatiesamenleving’ is sociaal ondernemerschap een steeds belangrijkere manier om publieke waarde te produceren en maatschappelijke problemen op te lossen. Enerzijds trekken overheden zich terug en anderzijds bestaat er bij steeds meer ondernemers de behoefte om niet alleen winst, maar ook sociale baten te produceren.
Kort gezegd: sociaal ondernemerschap gaat over individuen die kansen voor sociale vernieuwing zien en realiseren met een filosofie die recht doet aan alle betrokkenen.

Deze minor brengt juridische, economische en bestuurs- en organisatiewetenschappelijke kennis over sociaal ondernemerschap samen en geeft je een grondige basiskennis over deze nieuwe vorm van ondernemerschap.

Sociaal ondernemerschap: recht, economie, bestuur en organisatie

Hoewel sociaal ondernemerschap ‘in’ is, is dit in de praktijk geen eenvoudige zaak. Het vergt kennis en inzicht van ondernemers en ook vraagt het om vernieuwende vormen van beleid en sturing bij overheden. Dit betekent dat degenen die zich in de praktijk met sociaal ondernemerschap bezighouden specifieke kennis nodig hebben. Denk aan maatschappelijke innovatie, investeringen en meting van sociale impact, het schrijven van een business plan, aansprakelijkheidsrecht, de passende rechtsvorm voor een organisatie, het creëren van een innovatieve organisatiecultuur en de Public Service Motivation van medewerkers.

De faculteit Recht, Economie Bestuur en Organisatie heeft bij uitstek de kennis in huis om je kennis op het gebied van sociaal ondernemerschap bij te brengen omdat deze vorm van ondernemerschap inzichten vraagt in (bedrijfs)economische processen, juridische constructies en dynamieken in bestuur en organisatie.

Twee voorbeelden

Sociale ondernemingen combineren sociale doelstellingen met een commercieel bedrijfsproces: commerciële activiteiten zijn geen doel op zich, maar een middel om publieke waarde te creëren. Denk bijvoorbeeld aan Tony Chocolonely, Maximus of Buzinezzclub:
 

  • Winst én publieke waarde produceren: Tony Chocolonely en Maximus Tony Chocolony is een bedrijf dat lekkere chocola maakt en de Utrechtse brouwerij Maximus maakt goed bier. Maar het maken van winst staat niet centraal bij deze bedrijven. Het doel van Tony Chocolony is om ervoor te zorgen dat alle chocola zonder slavenarbeid wordt geproduceerd en brouwerij Maximus is een leerwerkbedrijf voor kansarme jongeren. Winst en publieke waarden zijn voor deze bedrijven niet strijdig maar horen bij elkaar.
  • Social Impact Bonds: Buzinezzclub. ABN AMRO en maatschappelijk investeerder Start Foundation investeren 680.000 euro in het Rotterdamse bedrijf de Buzinezzclub. Dit bedrijf heeft als doel om jaarlijks 80 Rotterdamse werkloze jongeren zonder startkwalificatie aan het werk te brengen of terug naar school te laten gaan. Dit is goed voor de jongeren, maar ook voor de samenleving want de jongeren maken minder lang aanspraak op een uitkering. De gemeente Rotterdam betaalt de investeerders terug op basis van het aantal uitkeringen dat zij hierdoor bespaart.

De faculteit Recht, Economie Bestuur en Organisatie heeft bij uitstek de kennis in huis om je kennis op het gebied van sociaal ondernemerschap bij te brengen omdat deze vorm van ondernemerschap inzichten vraagt in (bedrijfs)economische processen, juridische constructies en dynamieken in bestuur en organisatie. De diverse kennisgebieden die van belang zijn voor sociaal ondernemerschap komen in verschillende cursussen aan de orde. In deze minor volg je de volgende onderdelen:

1. Basiscursus over bedrijf en organisatie, keuze uit:

2. Sociaal ondernemerschap als uitdaging (USG4240) in periode 2

3. Social Design (USG4610) in periode 4

4. Optionele keuze uit één van de volgende onderdelen:

Keuzes en volgorde in deze minor

De onderdelen van deze minor kun je in willekeurige volgorde volgen. Je kunt starten met de cursus Essentials of Business and Entrepreneurship omdat dit onderdeel basiskennis over ondernemerschap biedt. In deze cursus staat de economische kijk op ondernemerschap centraal, terwijl het in Sociaal ondernemerschap als uitdaging draait om organisaties die sociale doelen in de missie van de onderneming centraal stellen. Je kunt ook kiezen voor Inleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap. In deze cursus worden fundamentele inzichten over de beleidsomgeving en organisaties waarin sociale ondernemers functioneren behandeld.

 
Stage of verdiepingscursus Corporate entrepreneurship and innovation
In het laatste onderdeel van de minor heb je de keuze om het aangeleerde toe te passen in een stage of te kiezen voor een verdiepingscursus, Corporate entrepreneurship and innovation.

In alle minoronderdelen is er, naast colleges en literatuurstudie, veel aandacht voor toepassing van kennis in de praktijk. Met een mix van academische verdieping en praktische toepassing brengt deze minor je de juiste kennis, inzichten en vaardigheden bij om zelf sociaal ondernemer te worden of op het gebied van sociaal ondernemerschap actief te zijn bij een bedrijf, maatschappelijke organisatie of overheid.

Om je aan te melden voor deze minor kun je gebruik maken van het aanmeldingsformulier (alleen beschikbaar tijdens inschrijfperiodes).

Semester 1

Periode 1: 6 september 2021 t/m 12 november 2021
Periode 2: 15 november 2021 t/m 4 februari 2022

Inschrijving: 31 mei t/m 27 juni 2021 (periode 1 en 2)
Na-inschrijving: 23 en 24 augustus 2021 (periode 1), 25 en 26 oktober 2021 (periode 2)

 

Semester 2

Periode 3: 7 februari 2022 t/m 22 april 2022
Periode 4: 25 april 2022 t/m 1 juli 2022

Inschrijving: 1 november t/m 28 november 2021

Na-inschrijving: 24 en 25 januari 2022 (periode 3), 4 en 5 april 2022 (periode 4)

De na-inschrijvingsdagen zijn bedoeld voor wijzigingen. Dat kunnen zowel uitschrijvingen als aanvullingen zijn.

Ben je student aan een andere universiteit of hogeschool, neem voor de aanmeldingsmogelijkheden dan contact op met Hetty Faber: h.y.faber@uu.nl.

In het studiejaar 2020-2021 kunnen 25 studenten deelnemen. Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving, met voorrang voor studenten van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

 

Stage

Wil je de minor afsluiten met een stage, geef je naam dan door aan Hetty Faber (h.y.faber@uu.nl). Voor een stage kun je jezelf niet inschrijven via Osiris Student.

  • Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de coördinator, dr. Niels Bosma.

  • Voor vragen over aanmelden en inschrijven kun je contact opnemen met Hetty Faber, tel. (030) 253 9125 en e-mail h.y.faber@uu.nl.