De Universiteit Utrecht wil dat alle studenten zonder belemmeringen kunnen studeren. Dat geldt dus ook voor studenten met een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, een stoornis in het autistisch spectrum, een fysieke handicap of chronische aandoeningen zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn. Meer informatie over voorzieningen die de UU biedt vind je op deze site.

Je kunt via OSIRIS Student (tabblad Zaken > Aanvraag voorzieningen) een verzoek voor onderwijs- en toetsvoorzieningen indienen. Een voorbeeld is extra tijd bij tentamens. Neem contact op met de studieadviseur als je vragen hebt.