Je kunt afstuderen wanneer je aan alle eisen van het examenprogramma voldoet en je staat ingeschreven voor de opleiding aan de Universiteit Utrecht. De examencommissie zet deze procedure in gang, als student krijg je automatisch bericht als het zover is.

Hou voor actuele informatie over wijzigingen i.v.m. corona-maatregelen de pagina Corona en onderwijs in de gaten.

Op het diploma en op het diplomasupplement worden naam en geboorteplaats afgedrukt zoals geregistreerd in OSIRIS. Zorg ervoor dat je persoonsgegevens in OSIRIS juist zijn. Controleer hier.

Om te kunnen afstuderen, moet je in OSIRIS zijn ingeschreven op het juiste examenprogramma. Bij aanvang van de bachelor Rechtsgeleerdheid word je ingeschreven op het examenprogramma van het toga-traject. Je examenprogramma kun je  vinden op je studievoortgangsoverzicht in OSIRIS. Kies je voor het multidisciplinaire of het notariële traject? Vul dan het formulier ‘Trajectwijziging’ in.

Controleer regelmatig (en met name op het moment dat je naar jouw mening bijna kunt afstuderen) of je studievoortgangsoverzicht juist. 

Is de weergave niet juist, mail dan naar de examencommissie

Iedere laatste werkdag van de maand stuurt de examencommissie bericht over het afstuderen via e-mail.

Selectiedatum Examendatum
Donderdag 28 februari 2019 Donderdag 28 februari 2019
Vrijdag 29 maart 2019 Vrijdag 29 maart 2019
Dinsdag 30 april 2019 Dinsdag 30 april 2019
Woensdag 29 mei 2019 Vrijdag 31 mei 2019
Vrijdag 28 juni 2019 Vrijdag 28 juni 2019
Woensdag 31 juli 2019 Woensdag 31 juli 2019
Vrijdag 30 augustus 2019 Vrijdag 30 augustus 2019
Maandag 30 september 2019 Maandag 30 september 2019
Donderdag 31 oktober 2019 Donderdag 31 oktober 2019
Vrijdag 29 november 2019 Vrijdag 29 november 2019
Woensdag 18 december 2019 Dinsdag 31 december 2019
Vrijdag 31 januari 2020 Vrijdag 31 januari 2020
Vrijdag 28 februari 2020 Vrijdag 28 februari 2020
Dinsdag 31 maart 2020 Dinsdag 31 maart 2020
Donderdag 30 april 2020 Donderdag 30 april 2020
Vrijdag 29 mei 2020 Vrijdag 29 mei 2020
Dinsdag 30 juni 2020 Dinsdag 30 juni 2020
Vrijdag 31 juli 2020 Vrijdag 31 juli 2020
Maandag 31 augustus 2020 Maandag 31 augustus 2020

 

 

De afstudeerprocedure is volledig digitaal. Je kunt het proces dus overal afronden. Controleer ook tijdens je vakantie je universitaire e-mail. Als je naar een vakantiebestemming gaat waar geen internetverbinding is, zorg dan dat iemand anders voor jou de procedure afrondt.

Iedere laatste werkdag van de maand controleert de examencommissie in Osiris of je alle vakken van je examenprogramma hebt behaald(in je studievoortgangs-overzicht staan alle examenonderdelen dan op ‘ja’ in de kolom ‘voldaan’).
Is dat het geval, dan ontvang je via je universitaire e-mailadres het bericht 'afstuderen: studievoortgangsoverzicht compleet' waarin staat dat je kunt afstuderen. In dit afstudeerbericht stelt de examencommissie je afstudeerdatum (= laatste werkdag van de maand) vast en vraagt je om binnen veertien dagen te reageren. 

Je kunt:

Afstuderen met uitreiking: Je kunt kiezen voor het afhalen van je diploma of aanmelden voor de eerstvolgende diploma-uitreiking (Zie 'Afstuderen en uitreiking').
Uitstel van afstuderen aanvragen: Zie 'Uitstel van Afstuderen'.
Automatisch afstuderen: Zie 'Automatisch afstuderen'

Geen bericht ontvangen op de selectiedatum?
Heb je om 12.00 uur nog geen bericht gehad, maar wel aan alle onderdelen van je examenprogramma voldaan? Meld dit dan voor 13.00 uur op de selectiedatum aan de examencommissie.

 

Wil je afstuderen? In het afstudeerbericht is een link van een webformulier opgenomen. Je hebt twee weken voor het insturen van het formulier. Met het insturen van dit formulier zet je je afstuderen in gang en geef je aan of je het diploma afhaalt bij het Studiepunt rechten of dat je deelneemt aan de eerstvolgende diploma-uitreiking.

Afstudeerdatum
De afstudeerdatum is de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie je het afstudeerbericht stuurt (zie schema controledatum / afstudeerdatum). De examencommissie controleert je examenprogramma, stelt je examen vast en registreert de afstudeerdatum in Osiris.

Afhalen diploma
Geef op het formulier aan dat je het diploma wilt afhalen. Je kunt dan je diploma afhalen bij het Studiepunt Rechten zodra je bericht hebt ontvangen dat het daar klaar ligt. Neem bij het afhalen een geldig identiteitsbewijs mee.

Diploma-uitreiking
Voor de bachelor zijn er jaarlijks 2 uitreikingen, in april en in oktober. De eerstvolgende diploma-uitreiking is op vrijdag 16 oktober 2020 (uitreiking van april 2020 vervalt).
Geef op het formulier aan dat je naar de diploma-uitreiking wilt komen. Nadat je afstudeerdatum is vastgesteld, ontvang je bericht over de datum van de uitreiking. 

Doe je het Utrecht Law College? Geef dat aan op het formulier, dan word je automatisch uitgenodigd voor de ULC diploma–uitreiking.

Wil je je afstuderen uitstellen? Dan kun je hiervoor binnen twee weken na het versturen van het afstudeerbericht een verzoek via e-mail indienen bij de examencommissie.
In 2019-2020 krijg je in ieder geval uitstel als je:

  • een bestuursfunctie vervult waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is;
  • een stage of onderdeel in het buitenland gaat volgen;
  • cursussen moet volgen die verplicht zijn voor toelating tot een masteropleiding die je wilt volgen.
  • aanvullende cursussen wilt volgen om te kunnen voldoen aan de eisen van civiel effect.

Je kunt overigens afstuderen zonder je inschrijving als student bij de Universiteit Utrecht te beëindigen. Het is dus niet per se nodig uitstel aan te vragen voor een stage (die geen deel uitmaakt van je examenprogramma) waarvoor je ingeschreven moet blijven staan als student.

Alleen als je gebruik maakt van collegegeldvrij besturen, kun je uitstel vragen voor de duur van 13 maanden.

Wel uitstel
Als je je afstuderen mag uitstellen, ontvang je daarvan bericht. In dat bericht staat tot wanneer je uitstel krijgt. Na deze datum ontvang je opnieuw het afstudeerbericht van de examencommissie. Bij uitstel dien je ingeschreven te staan bij de Universiteit Utrecht.

Geen uitstel
Als jouw verzoek om uitstel niet wordt gehonoreerd, ontvang je daarvan bericht. Je studeert dan af op de afstudeerdatum die de examencommissie eerder voor jou heeft vastgesteld.

Automatisch afstuderen is aan de orde als je alle cursussen van je examenprogramma hebt behaald, je als gevolg daarvan de mail 'afstuderen: studievoortgangsoverzicht compleet' op de laatste werkdag van de maand hebt ontvangen en je daar niet binnen 2 weken op gereageerd hebt.
In dat geval studeer je ‘automatisch’ af (mits aan alle examen- en inschrijvingsvereisten is voldaan). Je kunt je diploma dan afhalen bij het Studiepunt Rechten, zodra je bericht hebt ontvangen dat het daar klaar ligt. Deelname aan de uitreiking is in dit geval niet meer mogelijk.

Als je je inschrijving aan de Universiteit Utrecht wilt beëindigen, meteen na het behalen van je examen, doe dit dan direct nadat je het afstudeerbericht van de examencommissie hebt ontvangen. Je dient je voor de 1e van de volgende maand uit te schrijven. Uitschrijven kun je uitsluitend zelf regelen via Studielink. Dit gebeurt niet automatisch. Vergeet ook niet je studiefinanciering en studenten OV-chipkaart stop te zetten.

Bekijk de laatste informatie van de regelingen voor het uitschrijven, stopzetten studiefinanciering en studenten OV-chipkaart op de volgende site .

Uiterlijk aan het eind van de maand na het afstudeerbericht ontvang je van de examencommissie een bevestiging per e-mail over je afstuderen, het afhalen van je diploma of deelname aan de diploma-uitreiking.

De examencommissie bekijkt automatisch of je voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van een judicium. Wil je meer weten over de officiële regels voor toekenning van een judicium ‘cum laude’, dan kun je die vinden in de Onderwijs- en examenregeling.

Bij studenten die in september 2017 of later afstuderen wordt op het Internationaal Diploma Supplement (IDS), een ECTS Grading Table en het gewogen gemiddelde cijfer van de student vermeld. De ECTS Grading Table maakt de cijfercultuur aan de Universiteit Utrecht inzichtelijk. Wil je meer weten over (de berekening van) de Grading Table en het gewogen gemiddelde, kijk dan in de Onderwijs- en examenregeling en het Reglement Examencommissie.

Als je je inschrijving aan de Universiteit Utrecht wilt beëindigen, meteen na het behalen van je examen, doe dit dan direct nadat je het afstudeerbericht van de examencommissie hebt ontvangen. Je dient je voor de 1e van de volgende maand uit te schrijven. Uitschrijven kun je uitsluitend zelf regelen via Studielink. Dit gebeurt niet automatisch. Vergeet ook niet je studiefinanciering en studenten OV-chipkaart stop te zetten.

Bekijk de laatste informatie van de regelingen voor het uitschrijven, stopzetten studiefinanciering en studenten OV-chipkaart op de volgende site .

Als  je per 1 februari wilt starten met een master aan een andere universiteit, wil die universiteit een bewijs dat je bent afgestudeerd. Als je nog geen diploma hebt, kun je wel een afstudeerverklaring aanvragen bij de examencommissie (via een afstudeerformulier). Over het algemeen is dit – in combinatie met een gewaarmerkte cijferlijst – voldoende.

Om te kunnen vaststellen dat je bent afgestudeerd, maakt Osiris op – in beginsel -  elke laatste werkdag een selectie van de geregistreerde cursusresultaten van je examenprogramma Rechtsgeleerdheid. De actuele selectie- en afstudeerdata vind je hier (link naar ‘controledatum/afstudeerdatum’). Aan de hand van die selectie wordt bepaald of je bent afgestudeerd.

Let op! Aangezien onderwijsperiode 2 nog doorloopt tot begin februari en toetsen daarna nagekeken moeten worden, betekent dit dat cursusresultaten uit periode 2 niet op tijd geregistreerd (kunnen) zijn om vast te stellen dat je afgestudeerd bent. Wil je per 1 februari een master elders starten dan zul je je laatste cursussen dus in periode 1 moeten doen. Houd hiermee rekening bij de planning.