Als je tenminste 120 ECTS juridische studiepunten hebt behaald, is er een mogelijkheid om een stage te doen en om deze als keuzevak in te brengen voor 7,5 ECTS als de stage minimaal 6 weken (volledige werkweek) duurt.

Tijdens deze stage werk je mee in de dagelijkse praktijk van een specifiek beroep. Je hebt dan de mogelijkheid om je opgedane kennis en vaardigheden toe te passen en om deze vervolgens ook weer te vergroten. Je vormt je een beeld van het beroep door observaties, deelname aan werkzaamheden, gesprekken met medewerkers, meeloopdagen, het vervullen van opdrachten, deelname aan workshops over bijvoorbeeld ethiek of onderhandelen, e.d. De stage draagt bij aan het maken van een goede keuze voor een masteropleiding en bovendien biedt deze de mogelijkheid om in aanraking te komen met een interessante kwestie die het onder­werp voor je afstudeerwerk kan zijn.

De stage is een geweldige mogelijkheid, maar het is goed je hierbij twee dingen te realiseren. Het eerste is dat de stage full time is en dat je geen vak ernaast kunt volgen. Ook hier betekent het dus weer goed plannen (in de zomer periode?, in een andere periode drie vakken volgen?, uitloop?). Verder is toelating tot een stage geen vanzelf­sprekendheid. Of een kantoor/instelling jou de mogelijkheid wil geven een stage te doen, wordt door verschillende factoren bepaald. De hoogte van je cijfers, hoeveelheid behaalde vakken, extra activiteiten, buitenlandervaring, per­soon­­lijk­heid en je motivatie(brief) kunnen hierbij van belang zijn. Hoe meer bagage je meeneemt des te groter je kans is. Je doet er dan ook vaak ver­stan­dig aan om een stage aan het eind van je derde jaar te plannen.             

Op de BlackBoard omgeving van het ULC vind je allerlei prak­tische informatie, alsmede de benodigde documenten en formulieren. Alleen als je de stage wilt inbrengen als keuzevak, moet je voldoen aan de voor­waarden zoals omschreven op BlackBoard.