Onderwijsevaluatie
Naast de reguliere onderwijsevaluaties zijn er ook speciale ULC-evaluaties. De onderwijs­commissies van Sirius en Tilia zorgen ervoor dat het ULC-onderwijs en andere ULC-activiteiten in ieder semester worden geëva­lueerd. Dit gebeurt door middel van het houden van een enquête en het voeren van panelgesprekken.             

Voor deelname aan deze panelgesprek­ken worden per semester zo’n tien tot twaalf studenten uitgenodigd. We gaan ervan uit dat je gehoor geeft aan deze uitnodiging. Het is immers belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van jullie bevindingen, zodat we – waar nodig – aanpassingen en verbete­ringen kunnen doorvoeren. Mocht je onver­hoopt verhinderd zijn om aan een panelgesprek deel te nemen, wees dan zo vriendelijk om zelf voor een vervanger te zorgen.

Meer informatie over inspraak en medezegggenschap vind je hier.