Jaar 1

Het bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid kent een vaste opbouw in het eerste jaar. Voor alle studenten is het programma hetzelfde.