Washington Semester Program

Vanwege het partnerschap en de uitstekende relatie tussen American University in Washington D.C. en de Universiteit Utrecht mogen Utrechtse studenten deelnemen aan het zogeheten Washington Semester Program.

Dit programma valt buiten de reguliere uitwisseling, maar biedt studenten de kans om tegen gereduceerd tarief een semester in Washington te studeren én stage te lopen. Het programma is breder dan rechten alleen; studenten met studies of interesse in onderwerpen als journalistiek, Amerikanistiek, milieu- en ontwikkelingszaken, economie, handel en (overheids)management kunnen er eveneens uitstekend terecht. 

Wat het WSP aanbiedt is een atypische universitaire ervaring van hoge kwaliteit; er worden seminars georganiseerd waar men discussieert, debatteert, lezingen en presentaties houdt en gastdocenten uitnodigt. Deze gastdocenten zijn allemaal gerenommeerde experts en werkzaam in de gebieden van interesse. Regelmatig worden studenten uitgenodigd af te reizen naar de locaties waar de betreffende experts werken, om beter de gangbare praktijk te leren kennen en begrijpen.

Stage

Onderdeel van het programma is de mogelijkheid om stage te lopen. De database van mogelijke stageplaatsen bevat ruim 2000 plekken bij de overheid, private ondernemingen, non-profit- en profit-organisaties in en rond Washington D.C.. Het programma biedt de uitzonderlijke mogelijkheid aan onze studenten om een stageplek te bemachtigen bij prominente instellingen zoals het Amerikaanse Congres, de Wereldbank en Amerikaanse ministeries. Het stageprogramma staat goed aangeschreven en organisaties willen stagiaires uit dit programma graag ontvangen. 

Nadat alle onderdelen afgesloten en behaald zijn, ontvangt de student een certificaat.

Ingangseisen

Om aan het programma deel te mogen nemen zijn een zogenaamd Grade Point Average van 2.5 (op een schaal die tot 4 loopt, vergelijkbaar met een 7.0 gemiddeld in Utrecht), een bewijs van Engelse taalvaardigheid en minimaal twee afgeronde studiejaren nodig. Daarnaast moet een student kunnen aantonen de kosten voor het programma te kunnen betalen:

  • Gereduceerd collegegeld (normaal beduidend hoger).
  • Kosten voor huisvesting, levensonderhoud, verzekering, boeken etc.
  • Daarnaast dient de student nog zelf zijn reiskosten te betalen.

Voor Nederlandse begrippen zijn het hoge kosten, echter binnen Amerika zijn dit zeer normale, tot zelfs lage kosten. Daarbij geeft dit programma de kans een unieke leer- en werkervaring op te doen in één van de belangrijkste steden van Amerika met de mogelijkheid tot het aangaan van invloedrijke contacten en het opdoen van goede ervaringen voor de verdere carrière en levensloop. Als je bijtijds en grondig zoekt naar fondsen, zou je daarin financiële ondersteuning kunnen vinden.

Meer informatie over het programma is te vinden op www.american.edu/spexs/washingtonsemester/

Wanneer je interesse hebt in het Washington Semester Program, zal je zelf het initiatief moeten nemen voor de aanmelding en voorbereiding. Aanmelding hoeft niet door of via het International Office te geschieden. De coördinator Non-Europe bij het International Exchange Office REBO kan eventueel wel een nomination letter afgeven en dient op enig moment in het digitale systeem van het programma te bevestigen dat je een (ingeschreven) UU student bent. Het International Exchange Office ontvangt daarvoor vanzelf het verzoek.

Voor algemene vragen kun je contact opnemen met de Coördinator non-Europe via ieo.leg@uu.nl