Goedkeuring examencommissie

Als je tijdens je bachelor Rechtsgeleerdheid via het uitwisselingsprogramma van de faculteit of universiteit een periode in het buitenland gaat studeren, maken de buitenlandse cursussen deel uit van je bachelorexamenopleiding. Bij de Examencommissie bachelor vraag je toestemming voor het inbrengen van de cursussen.