Soms zijn er bij de aanvang van het collegejaar nog wat op te vullen plaatsen. Deze en de door vertrek opengevallen plaatsen willen we graag aan­­­bieden aan studenten uit de reguliere opleiding die niet direct bij aanvang hebben gekozen voor het ULC of die in eerste instantie niet geselecteerd zijn. Deze studenten hebben dan inmiddels kunnen ervaren of de rechtenstudie bij hen past en kunnen nu goed inschatten of het ULC wellicht iets voor hen is.

Dit instroommoment is in januari van het eerste jaar. Goede en goed gemotiveerde studenten worden rond december uitgenodigd een motivatiebrief te sturen. Evenals bij de allereerste ronde, zullen er selectiegesprekken worden gehouden. Bij bevonden geschiktheid volgt plaatsing in de bestaande werkgroepen.

Het ULC is een inspirerende leeromgeving. Jij bent geselecteerd omdat we denken dat jij daaraan een bijdrage kunt leveren. Je bent immers gemotiveerd, enthousiast en bereid om extra dingen te doen. We zeggen niet voor niets: “ULC maak je zelf en ben je zelf!”. Na de selectie moet je dat waarmaken. Geselecteerd zijn voor het ULC is dus geen garantie dat je je opleiding aan het ULC ook mag/kunt voltooien en je ULC-getuigschrift krijgt toegekend. Er zijn verschil­lende redenen mogelijk waarom je niet aan het ULC zou kunnen blijven:

Uitstroom vanwege het niet halen van cursussen
We gaan ervan uit dat je ieder jaar alle cursussen haalt; het ULC is tenslotte een honoursprogramma. Voor het ULC geldt dan ook een zwaardere norm dan voor de reguliere opleiding. ULC-studen­ten mogen maxi­maal één cursus per jaar niet halen (er wordt dus al rekening mee gehouden dat het af en toe tegen kan zitten). Als er zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn waar­door je meer dan één cursus niet hebt behaald, kunnen die omstandig­he­den het soms rechtvaardigen dat je desondanks op het ULC mag blijven. Het is het dus van het grootste belang dat je altijd je tutor tijdig van de bijzondere omstan­digheden op de hoogte stelt!

Zijn er geen bijzondere omstandigheden, dan ligt het anders. Twee niet behaalde cursussen binnen één jaar (ongeacht in welke studiefase en welke omvang) bete­kent dat je het ULC zal moeten verlaten. Om het ULC succesvol af te kunnen sluiten moet je minimaal een (onafgeronde) 7 gemiddeld halen. Deze 7 wordt berekend over de verplichte en keuzecursussen bij elkaar. De eerst behaalde vol­doen­de resul­taten tellen. Het heeft dus geen zin om cursussen over te doen vanwege de 7 gemiddeld eis. Het streven moet zijn om die 7 vanaf het allereerste begin te halen. Dat moet voor een honoursstudent haalbaar zijn als je goed je best doet en regelmatig studeert. Als je na een jaar geen 7 gemiddeld staat, kan dit reden zijn voor uitsluiting van deelname aan het ULC. Sta je echter net geen 7, dan maakt je tutor prestatie­afspraken met je en bespreekt met je hoe je die kunt verwezen­lijken (andere keuzes maken, anders studeren, andere tijds­indeling etc.). Wees hier zelf proactief in, benader je tutor wanneer je al aan ziet komen dat je qua resultaten in de problemen komt.

Het maken van prestatieafspraken en zorgen dat er iets verandert is dan nodig, want als je op dezelfde wijze doorgaat haal je de 7 niet. Bedenk ook dat naarmate je meer cijfers hebt de invloed van een nieuw resultaat – relatief gezien – steeds kleiner wordt. Zit een gemiddelde 7 er niet in – mede gelet op eerder behaalde resultaten – en/of lukt het niet om een gemaakte prestatieafspraak na te komen, dan betekent het dat je niet gaat voldoen aan de ULC-eisen en dat je tussentijds moet vertrekken.

Aan het eind van je 2de studiejaar moet je in ieder geval gemiddeld minimaal een 7 staan (voor alle verplichte en gebonden keuzecursussen). Zo niet dan word je (behoudens zeer uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden) uitgesloten van verdere deelname aan het ULC en stap je over naar het reguliere onderwijs.

Uitstroom vanwege onvoldoende deelname
Het spreekt vanzelf dat je er met alleen goede studieresultaten niet bent. De rechtenstudie aan het ULC is méér. Kortweg komt het er op neer dat alleen het behalen van 60 ECTS per jaar en een 7 gemiddeld niet automatisch betekent dat je in het ULC mag blijven. Er wordt een positieve en actieve houding van je verwacht zowel binnen als buiten het onderwijs.