Iedere student heeft een tutor. Een tutor is een docent die je begeleidt tijdens de gehele bacheloropleiding. Hij/zij is een vraagbaak voor allerlei indivi­duele vragen en problemen. Het is de bedoeling dat tenminste tweemaal per studiejaar een individueel tutorgesprek plaatsvindt. Het kan zijn dat je tutor je voor zo’n gesprek uitnodigt, maar als dat niet gebeurt, ligt ook bij jou de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je hem/haar ten­minste twee maal per jaar spreekt.

Je tutor is iemand met wie je in vertrouwen kunt overleggen. Schroom dus nooit om hem of haar te benaderen indien daar een reden voor is. Mochten er problemen ontstaan die op langere termijn relevant zijn voor het verdere verloop van je studie (bijvoorbeeld ziekte), dan is het zeker van belang dat je je tutor hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengt!

Er worden doorgaans ook tutorbijeenkomsten met je hele werkgroep georganiseerd. Tijdens zo’n bijeenkomst worden zaken aan de orde gesteld die voor alle studenten van belang zijn. Je kunt zelf onder­wer­pen aan­dragen die je tijdens deze bijeenkomst wil bespreken. Laat dit wel even van te voren aan je tutor weten zodat hij/zij zich daarop kan voorbereiden.

Er zijn bij Rechtsgeleerdheid diverse studieadviseurs. Vaste studie­adviseur voor beide colleges is Hein Augustijn (h.a.augustijn@uu.nl). Hij is goed op de hoogte van het ULC, het studie­pro­gram­ma, de faculteit en de universiteit en is dus de aangewezen persoon om bij te rade te gaan voor aan­gele­genheden waarin je tutor minder exper­tise heeft.

Naast de specifieke ULC-begeleiding biedt de UU meer begeleidingsmogelijkheden. Klik hier voor een overzicht.