Contractonderwijs

Het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht geeft u de mogelijkheid om een groot aantal colleges van de rechtenopleidingen te volgen en daarin tentamens af te leggen. Contractonderwijs is de ideale manier om uw kennis op te frissen en colleges bij te wonen zonder u als student in te hoeven schrijven. Voor een behaalde cursus krijgt u op aanvraag een certificaat toegestuurd. Het is niet mogelijk om via contractonderwijs een bachelor of master diploma te behalen.

Het Studiepunt Rechten is het aanspreekpunt voor het contractonderwijs.

Contractonderwijs staat open voor kandidaten die beschikken over:

  • een universitair juridisch bachelordiploma óf
  • een universitair juridisch masterdiploma  óf
  • relevante werkervaring 

Het cursusaanbod van Rechtsgeleerdheid is te vinden in de Onderwijscatalogus. Houdt u er echter rekening mee dat niet alle cursussen die hier staan, te volgen zijn via het contractonderwijs. Bij de cursusinschrijvingen staat vermeld of onderwijs toegankelijk is voor derden.

Readers en boeken
Op de website van Rechtsgeleerdheid vindt u informatie over voorgeschreven literatuur en bestellen van readers en boeken.

Bij twijfel kunt u informeren bij het Studiepunt Rechten.

Meldt u zich aan in de reguliere inschrijfperiode dan is plaatsing gegarandeerd. 

€750: Deficiënties
Studenten met een afgeronde bacheloropleiding die niet meer aan een hoger onderwijsinstelling ingeschreven staan en die buiten een premaster programma om deficiënties weg moeten werken om in een vervolgopleiding in te kunnen stromen. Het betreft uitsluitend bachelor cursussen. Stuur het bericht van de toelatingscommissie over het te volgen programma mee.

€2.500 : Na- en bijscholing
Niet aan een (Nederlandse) Hoger Onderwijsinstelling ingeschreven studenten die cursussen volgen uit interesse of als na- of bijscholing.

€2.500 : Free movers
Aan een buitenlandse Hoger Onderwijsinstelling ingeschreven studenten die cursussen volgen als onderdeel van hun study abroad programma buiten reguliere uitwisselingsprogramma’s om. Dit kunnen zowel bachelor- als mastercursussen zijn.

NB: betaling in termijnen is niet mogelijk.

 

Via onderstaand aanmeldformulier kunt u zich tijdens de reguliere inschrijfperioden aanmelden voor het contractonderwijs. Aanmelden betekent dat u akkoord gaat met de bijbehorende Algemene Voorwaarden.
Contractanten doen zelf geen inschrijving in Osiris. Dit geldt ook als u al een studentnummer en inloggegevens heeft van de Univeristeit Utrecht en eerder ingeschreven hebt gestaan. 

Data reguliere inschrijving studiejaar 2020-2021
Periode 1 + 2 (semester 1): 2 juni t/m 28 juni 2020
Periode 3 + 4 (semester 2): 2 november t/m 29 november 2020