Je kunt één of meerdere bachelorcursussen aan het departement Rechtsgeleerdheid volgen als bijvak, terwijl je studeert aan de Universiteit Utrecht of een andere onderwijsinstelling.

CURSUSAANBOD
Je kunt in de universitaire Onderwijscatalogus zoeken naar cursussen. Hierin staan cursusbeschrijvingen en in welke periode deze worden aangeboden.  Let goed op of je de betreffende cursus als bijvakker kunt volgen. Als je bijvakken volgt in het kader van een minor, lees dan de informatie bij die minor.

ROOSTERS
Bekijk het onderwijsjaarrooster van Rechtsgeleerdheid voor informatie over de indeling van het studiejaar in semesters en periodes. Lees ook meer over de roostering van cursussen en tentamens met behulp van het timeslotmodel. 

INSCHRIJVEN
Je moet je inschrijven voor elke cursus die je wilt volgen. Eventuele ingangseisen voor een cursus vind je in de beschrijving. Hoe je je kunt inschrijven voor een cursus, hangt af of je student van de Universiteit Utrecht bent of niet.

MEER WETEN?
Voor vragen of meer informatie, kun je contact opnemen met het Studiepunt Rechtsgeleerdheid studiepunt.rechten@uu.nl of telefonisch van ma t/m do tussen 10-11 en 15-16 uur op 030-2537004.

Studenten van de Universiteit Utrecht schrijven zich in voor cursussen tijdens de reguliere inschrijfperiodes.

Je schrijft je in via OSIRIS student. Wil je een minor volgen? Dan schrijf je je in voor die minor én voor elke cursus van die minor afzonderlijk. Aanmelding voor cursussen is alleen mogelijk voor het aankomende semester. Wanneer de cursussen van de minor die je wilt volgen verspreid zijn over meerdere semesters, moet je je voor aanvang van het nieuwe semester, in de reguliere inschrijfperiode, je opnieuw inschrijven voor de cursussen in dat semester.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich via het inschrijfformulier in tijdens de reguliere inschrijfperiode.

Je doet zelf geen inschrijving in Osiris. Dit geldt ook als je al een studentnummer en inloggegevens hebt van de Univeristeit Utrecht en eerder ingeschreven hebt gestaan. 

Download het inschrijfformulier en vul hier de cursussen in die je wilt gaan volgen. Stuur het inschrijfformulier samen met onderstaande documenten voor de deadline op naar studiepunt.rechten@uu.nl.
Aanmelden voor semester 2 (periode 3 en 4) is mogelijk van 1 t/m 28 november as.

  • een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling
  • een bewijs waaruit blijkt dat je van de eigen faculteit toestemming hebt om een bepaalde cursus bij ons te volgen
  • voor hbo-studenten geldt dat zij ook een kopie van hun propedeuse moeten inleveren
  • Wil je een minor volgen? Dan laat je je inschrijven voor die minor én voor elke cursus van die minor afzonderlijk. Let daarbij goed op de inschrijfperiodes van de cursussen.

Wanneer wij je complete aanmelding per mail ontvangen hebben, ontvang je altijd per mail een ontvangstbevestiging. Is je aanmelding op tijd en compleet? Dan ontvang je uiterlijk 2 weken vóór aanvang van het onderwijs van ons bericht over de indeling, je studentnummer en je rooster.
Zonder een officieel bewijs van toestemming van je eigen opleiding kan je aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Als je niet ingeschreven bent als student aan een universiteit of een hoge school, dan kun je cursussen volgen die aangeboden worden via contractonderwijs. Je betaalt dan een vast tarief per cursus.