INHOUD 

Technologie is al zo oud als de ‘uitvinding’ van vuur. De impact en snelheid van de huidige technologische ontwikkeling is echter ongekend. We leven en werken in een samenleving waarin innovatie en technologie een steeds grotere rol spelen in (bijna) elk facet van ons leven.

Daarmee wordt elke jurist op elk rechtsgebied op enig moment geconfronteerd met technologische ontwikkeling. Tot de verbeelding sprekende vraagstukken zijn auteursrechten op creaties door artificiële intelligentie en eigendom van big data; de aansprakelijkheidsvraagstukken bij zelfrijdende auto’s en regulering van grote technologiebedrijven; en de ontwikkeling van fundamentele rechten als privacy en vergetelheid.

Welke plek heeft technologie in ons rechtsysteem en hoe kan men in een rechtstaat omgaan met innovatie? In de minor Recht, Innovatie en Technologie wordt ingegaan op de wisselwerking tussen recht en technologie en antwoord gegeven op de vraag hoe technologische ontwikkeling het rechtsysteem beinvloedt en op welke wijze het rechtsysteem richting kan geven aan technologische ontwikkeling.

Hieronder vind je een video over deze minor:
https://www.youtube.com/watch?v=pxfrcpO2_6Q

DOEL

Het doel van de minor Recht, Innovatie en Technologie is jou als (rechten)student toekomstbestendig te scholen en voor te bereiden op de uitdagingen die de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen meebrengen. In de minor ontwikkel je de kennis en analytische vaardigheden die vereist zijn om de vele door (technologische) innovatie ingegeven juridische vragen te kunnen beantwoorden.

Je raakt bekend met de relevante bestaande regelgeving en hedendaagse knelpunten en de (meta)juridische vaardigheden die nodig zijn om de rechtsvragen van de toekomst op te lossen. De nadruk ligt daarbij op drie kernthema’s die worden geïntroduceerd in het inleidende vak en worden uitgewerkt in de vervolgvakken van de minor, te weten: het recht op technologie; de regulering van technologie; en de fundamentele rechten die aan de regulering van technologie ten grondslag liggen.

De minor is geen vereiste voor maar vormt wel een goede voorbereiding op de master Privaatrecht track Intellectueel Eigendomsrecht.

CURSUSSEN

Verplicht
Periode 1: Inleiding Recht, Innovatie en Technologie: introductie van de relatie tussen technologie & recht vanuit (rechts)filosofisch en meta-juridisch perspectief;
 

Keuze 3 uit 5
Periode 2: Cybercrime
Periode 2: Regulating Big Tech: introductie reguleringsvraagstukken die samenhangen met de marktmacht van technologie ondernemingen in Europa;
Periode 3: Beginselen Intellectuele Eigendom: introductie van de belangrijkste gebieden van Intellectuele Eigendom op het snijvlak van bescherming en stimulering van (technologische) innovatie;
Periode 3: Recht en Medische Biotechnologie
Periode 4: Privacy en Gegevensbescherming : introductie van het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

INGANGSEISEN

De minor is toegankelijk voor alle studenten Rechtsgeleerdheid. Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus. 

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht schrijven zich in voor cursussen tijdens de reguliere inschrijfperiodes.

Je schrijft je in via OSIRIS student. Wil je een minor volgen? Dan schrijf je je in voor die minor én voor elke cursus van die minor afzonderlijk. Aanmelding voor cursussen is alleen mogelijk voor het aankomende semester. Wanneer de cursussen van de minor die je wilt volgen verspreid zijn over meerdere semesters, moet je je voor aanvang van het nieuwe semester, in de reguliere inschrijfperiode, je opnieuw inschrijven voor de cursussen in dat semester.

 

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich via het inschrijfformulier in tijdens de reguliere inschrijfperiode.

Download het inschrijfformulier en vul hier de cursussen in die je wilt gaan volgen. Stuur het inschrijfformulier samen met onderstaande documenten op naar studiepunt.rechten@uu.nl.

  • een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling
  • een bewijs waaruit blijkt dat je van de eigen faculteit toestemming hebt om een bepaalde cursus bij ons te volgen
  • voor hbo-studenten geldt dat zij ook een kopie van hun propedeuse moeten inleveren
  • Wil je een minor volgen? Dan laat je je inschrijven voor die minor én voor elke cursus van die minor afzonderlijk. Let daarbij goed op de inschrijfperiodes van de cursussen.

Wanneer wij je aanmelding per mail ontvangen hebben, ontvang je altijd per mail een ontvangstbevestiging. Uiterlijk 2 weken vóór aanvang van het onderwijs ontvang je van ons bericht over de indeling, je studentnummer en je rooster.

MEER INFORMATIE

Studiepunt Rechten

(Bezoek)adres: Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht
Tel. (030) 253 70 04
E-mail studiepunt.rechten@uu.nl

Openingstijden
Het Studiepunt is vanwege de coronamaatregelen gesloten.  Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do tussen 10-12 uur.