Hier lees je meer informatie over afstuderen. Als student vraag je niet zelf je afstuderen aan, maar bepaalt de examencommissie wanneer je gaat afstuderen. Je kunt afstuderen als je aan alle eisen van het examenprogramma voldoet en je correct staat ingeschreven als student voor de betreffende master aan de Universiteit Utrecht. 

 

Op het diploma en op het diplomasupplement worden persoonlijke gegevens zoals naam en geboorteplaats afgedrukt zoals geregistreerd in OSIRIS. Zorg ervoor dat je gegevens in OSIRIS juist zijn. Controleer hier.

Om te kunnen afstuderen, moet je in OSIRIS zijn ingeschreven op het juiste examenprogramma. Je wordt voor de master automatisch op het juiste examenprogramma ingeschreven zodra je inschrijving als student bij de UU rond is. Je kunt vanaf dan je studievoortgangsoverzicht bekijken in OSIRIS. Een uitleg over het studievoortgangsoverzicht kun je hier bekijken.

NB: Per opleiding krijg je slechts één maal een diploma; je moet dus, als je in 2 (of meer) programma's binnen je opleiding wilt afstuderen, alle programma's afronden voordat je je diploma aanvraagt. Je hebt vanaf de datum behalen van de eerste voldoende die onderdeel is van het diploma 3 jaar de tijd om af te studeren; de geldigheidsduur van het behaalde resultaat is in ieder geval 3 jaar. Daarna kan actualisering nodig zijn.

Je moet op de diplomadatum bij de UU ingeschreven staan als student voor elk programma waarin je af wilt studeren en alle onderdelen moeten nog geldig zijn. Om af te kunnen studeren met 2 programma's heb je minimaal 120 ECTS op masterniveau nodig (voor 3 minimaal 180).

 

Iedere laatste werkdag van de maand stuurt de examencommissie bericht over het afstuderen via e-mail.

Selectiedatum Examendatum
Donderdag 28 feb 2019 Donderdag 28 feb 2019
Vrijdag 29 maart 2019 Vrijdag 29 maart 2019
Dinsdag 30 april 2019 Dinsdag 30 april 2019
Woensdag 29 mei 2019 Vrijdag 31 mei 2019
Vrijdag 28 juni 2019 Vrijdag 28 juni 2019
Woensdag 31 juli 2019 Woensdag 31 juli 2019
Vrijdag 30 augustus 2019 Vrijdag 30 augustus 2019
Maandag 30 september 2019 Maandag 30 september 2019
Donderdag 31 oktober 2019 Donderdag 31 oktober 2019
Vrijdag 29 november 2019 Vrijdag 29 november 2019
Woensdag 18 december 2019 Dinsdag 31 december 2019
Vrijdag 31 januari 2020 Vrijdag 31 januari 2020
Vrijdag 28 februari 2020 Vrijdag 28 februari 2020
Dinsdag 31 maart 2020 Dinsdag 31 maart 2020
Donderdag 30 april 2020 Donderdag 30 april 2020
Vrijdag 29 mei 2020 Vrijdag 29 mei 2020
Dinsdag 30 juni 2020 Dinsdag 30 juni 2020
Vrijdag 31 juli 2020 Vrijdag 31 juli 2020
Maandag 31 augustus 2020 Maandag 31 augustus 2020

Voorbeeld:

Je hebt begin juni je scriptie afgerond en op 14 juni zie je dat het cijfer in OSIRIS staat, zodat nu al je resultaten voor de master in OSIRIS staan en je studievoortgangsoverzicht aangeeft dat je hebt voldaan aan het examenprogramma. Op 28 juni 2019 wordt dan de constatering van afstuderen gedaan en als de examencommissie je afstuderen definitief goedkeurt ben je op 28 juni 2019 officieel afgestudeerd.

De afstudeerprocedure is volledig digitaal. Als je de beschikking hebt over een computer, laptop of smartphone met internet (Wi-Fi), kun je het proces overal afronden. Het is daarom van groot belang om ook tijdens je vakantie je universitaire e-mail te controleren. Als je naar een vakantiebestemming gaat waar geen internetverbinding is, zorg dan dat iemand anders voor jou de procedure afrondt.
Iedere laatste werkdag van de maand controleert de examencommissie of je, volgens OSIRIS, alle vakken van je examenprogramma hebt behaald (in je studievoortgangs-overzicht staan alle examenonderdelen op ‘ja’ in de kolom ‘voldaan’).

Je ontvangt via je universitaire e-mailadres het bericht 'afstuderen: studievoortgangsoverzicht compleet' waarin staat dat je kunt afstuderen. In dit afstudeerbericht vermeldt de examencommissie je afstudeerdatum (= laatste werkdag van de maand) en vraagt je om binnen twee weken te reageren. Doe dit zo mogelijk s.v.p.!  De regels en termijnen rond afstuderen worden strikt gehanteerd.

Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Afstuderen en uitreiking. Je kunt kiezen voor het afhalen van je diploma of je aanmelden voor de officiële diploma-uitreiking (meer informatie vind je onder het kopje 'Afstuderen en uitreiking').
  • Uitstel van afstuderen aanvragen (meer informatie vind je onder het kopje 'Uitstel van Afstuderen').
  • Automatisch afstuderen. Niet reageren of vergeten te reageren binnen de termijn van twee weken betekent dat je automatisch afstudeert en niet kunt deelnemen aan een officiële diploma-uitreiking (meer informatie vind je onder het kopje 'Automatisch afstuderen')

Geen bericht ontvangen?
Denk je dat je afgestudeerd bent en heb je hierover op de controledatum geen bericht gehad? Meld dit dan direct dezelfde dag voor 13.00 uur aan de examencommissie via dit formulier.

 

 

Wil je afstuderen? In het afstudeerbericht is een link naar een webformulier opgenomen. Je hebt, tenzij anders vermeld in de e-mail, twee weken voor het insturen van het formulier. Met het insturen van dit formulier zet je je afstuderen in gang.  Je kunt kiezen voor het afhalen van je diploma bij het Studiepunt Rechten of voor deelname aan de officiële diploma-uitreiking van je master. Voor deelname aan de diploma-uitreiking dien je een samenvatting van je scriptie van 1 bladzijde en een CV te uploaden. Je kunt familie en vrienden uitnodigen om bij de uitreiking  aanwezig te zijn; bij grote aantallen afstudeerders kan het aantal gasten worden gelimiteerd. Voor het ophalen van je diploma bij het Studiepunt Rechten kun je ook iemand anders machtigen. Laat dit op voorhand via een e-mail naar studiepunt.rechten@uu.nl weten; de persoon die je machtigt dient zich te kunnen legitimeren.

Afstudeerdatum en judicium
De afstudeerdatum is de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie je het afstudeerbericht stuurt (zie schema controledatum / afstudeerdatum). De examencommissie controleert je examenprogramma, stelt je examen vast en registreert de afstudeerdatum in OSIRIS. De examencommissie bekijkt automatisch of je voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van een judicium. Wil je meer weten over de officiële regels voor toekenning van het judicium ‘cum laude’, dan kun je die vinden in de Onderwijs- en examenregeling master (OER). Ook wordt standaard gecontroleerd of je voldoet aan de vereisten voor afgifte van de zgn. 'verklaring van civiel effect'.

Afhalen diploma
Geef op het formulier aan dat je het diploma wilt afhalen. Je kunt dan je diploma afhalen bij het Studiepunt Rechten, zodra je de mail hebt ontvangen dat het daar klaar ligt. Neem bij het afhalen een geldig identiteitsbewijs mee.

Diploma-uitreiking
Om deel te kunnen nemen aan de diploma-uitreiking stuur je het formulier in voor de deadline die in het afstudeerbericht staat. Geef op het formulier aan dat je naar de diploma-uitreiking wilt komen en upload je CV en een samenvatting van je scriptie van 1 bladzijde. Zorg dat je deze documenten klaar hebt staan want plaatsing op de uitreiking geschiedt op volgorde van binnenkomst van een ‘complete’ aanvraag, dus het formulier mèt de benodigde bijlagen. Indien de uitreiking vol is, word je op een eerstvolgende uitreiking van je master geplaatst. De datum van de diploma-uitreiking ligt altijd na je afstudeerdatum.

Wanneer je in twee programma’s binnen een opleiding of in twee masteropleidingen afstudeert, kun je - na het insturen van het formulier waarin je aangeeft naar een uitreiking te willen komen – doorgeven welke uitreiking je voorkeur heeft door een e-mail te sturen aan examencommissie.rechten@uu.nl; cc naar studiepunt.rechten@uu.nl.

Overzicht masterdiploma-uitreikingen najaar 2018
Voor de opleidingen European Law, Law and Economics en Public International Law is er 1 uitreiking per jaar die voor alle afstudeerders (ongeacht startdatum) openstaat; voor de opleiding Criminologie is er 2x per jaar een uitreiking voor alle afstudeerders. Voor Legal Research zijn er 1 of meer uitreikingen per jaar, die kort van tevoren worden gepland en i.h.a. niet in de Aula plaatsvinden.

Overzicht masterdiploma-uitreikingen najaar 2018
Voor de opleidingen European Law, Public International Law en Law and Economics is er 1 uitreiking per jaar die voor alle afstudeerders (ongeacht cohort) openstaat; voor de opleiding Criminologie is er 2x per jaar een uitreiking voor alle afstudeerders. Voor Legal Research zijn er 1 of meer uitreikingen per jaar, die kort van tevoren worden gepland en i.h.a.niet in de Aula plaatsvinden.

Opleiding Datum Tijdstip Bijzonderheden
Criminologie di 31 mrt 2020 9:00 uur  
Legal Research do 18 juni 2020 9:00 uur t/m afstudeerdatum 31 oktober 2019
Onderneming en recht di 31 mrt 2020 11:30 uur  
Onderneming en recht di 30 juni 2020 11:30 uur  
Privaatrecht di 30 juni 2020 14:00 uur  
Staats- en bestuursrecht di 30 juni 2020 16;30 uur Vervallen
Strafrecht di 30 juni 2020 9:00 uur  

* aanvangstijd onder voorbehoud

Tenzij anders vermeld vinden de uitreikingen plaats in de Aula van het Academiegebouw. Bij onvoldoende belangstelling kan een uitreiking komen te vervallen.

Wil je je afstuderen uitstellen? Dan kun je hiervoor binnen twee weken na het versturen van het afstudeerbericht een verzoek via e-mail indienen bij de examencommissie.

In 2019/2020 krijg je in ieder geval uitstel als je:

  • een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is;
  • een stage of cursus in het buitenland gaat volgen;
  • aanvullende cursussen wilt volgen om te kunnen voldoen aan de eisen van civiel effect;
  • een tweede programma (Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht, Strafrecht) binnen de opleiding Nederlands Recht wilt afronden;
  • een tweede master aan een andere universiteit in Nederland wilt beginnen tegen wettelijk collegegeld. Hiervoor wordt uitstel van afstuderen verleend t/m september van het eerstvolgende collegejaar voor een master die start in september en t/m februari voor een master die start per februari.

Je kunt overigens afstuderen zonder je inschrijving als student bij de Universiteit Utrecht te beëindigen. Het is dus niet per se nodig uitstel aan te vragen voor een stage (die geen deel uitmaakt van je examenprogramma) waarvoor je ingeschreven moet blijven staan als student.

Wel uitstel
Als je je afstuderen mag uitstellen, ontvang je daarvan bericht. In dat bericht staat tot wanneer je uitstel krijgt. Op deze datum zul je opnieuw het afstudeerbericht van de examencommissie ontvangen dat je hebt voldaan aan de eisen om af te studeren. Bij uitstel dien je minimaal t/m de uitsteldatum ingeschreven te staan bij de Universiteit Utrecht.

Geen uitstel
Als jouw verzoek om uitstel niet wordt gehonoreerd, ontvang je daarvan bericht. Je studeert dan af op de afstudeerdatum die de examencommissie eerder aan jou heeft gemeld.

 

Vraag je niet binnen twee weken uitstel aan of stuur je het formulier niet binnen twee weken in, dan neemt de examencommissie je afstuderen na deze termijn in behandeling en kun je niet deelnemen aan de diploma-uitreiking.
Je studeert af en kunt je diploma afhalen bij het Studiepunt Rechten, zodra je bericht hebt ontvangen dat het daar klaar ligt.

 

Uiterlijk aan het eind van de daarop volgende maand ontvang je van de examencommissie een bevestiging per e-mail over je afstuderen, afhalen van je diploma of deelname aan de diploma-uitreiking. Per post ontvang je de verklaring van afstuderen; als je een judicium en/of het civiel effect hebt behaald met afstuderen, dan wordt dit vermeld in deze verklaring. Bewaar deze verklaring; je kunt hem later nog nodig hebben (voor je werkgever).

 

Als je je inschrijving aan de Universiteit Utrecht meteen na het behalen van je examen wilt beëindigen, doe dit dan direct nadat je het afstudeerbericht van de examencommissie hebt ontvangen. Je dient je vóór de 1e van de volgende maand uit te schrijven. Uitschrijven kun je uitsluitend zelf regelen via Studielink. Dit gebeurt niet automatisch. Vergeet ook niet je zonodig desgewenst studiefinanciering en studenten OV-chipkaart stop te zetten
Bekijk de laatste informatie van de regelingen voor het uitschrijven, stopzetten studiefinanciering en studenten OV-chipkaart op de volgende site.