IT-voorzieningen

IT toepassingen spelen een belangrijke rol bij de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O). Kenmerkend voor de didactische aanpak is de methodiek van taak- en competentiegericht onderwijs, ondersteund door een digitale leeromgeving. Het onderwijs krijg je dan ook ten dele aangeboden in de digitale leeromgeving Blackboard. Dit wil zeggen dat je via het internet studiemateriaal moet raadplegen. Voor het volgen van de opleiding moet je dus zelf over een computer beschikken. In de verschillende onderwijsruimtes is een draadloos netwerk aangelegd met stroomvoorzieningen voor de laptops van de studenten.