Studieprogramma

Het studieprogramma van de master Publiek management vind je hier.

Let op: Het cursusaanbod wordt jaarlijks vastgesteld. Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Heb je vragen over het cursusaanbod? Neem dan contact op met het studiepunt: studiepunt.usbo@uu.nl

Vaardighedencursussen en REBO Skills Academy

Hieronder vind je meer informatie over academische en professionele vaardighedencursussen en de cursussen van de REBO Skills Academy die je tijdens je masterprogramma kunt volgen.

Vaardighedencursussen

Om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt biedt de masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap vaardighedencursussen om je academische en professionele vaardigheden eigen te maken. Studenten van de éénjarige masterprogramma’s kunnen twee van deze vaardighedencursussen kiezen. Denk hierbij aan cursussen over managementvaardigheden, advieskunde, projectmanagement of organisatiedynamiek. Deze cursussen kunnen je voorbereiden op functies als manager, (organisatie-)adviseur of beleidsmedewerker en besteden ook aandacht aan meer algemene competenties die van nut zijn in de beroepspraktijk. De nadruk ligt op de toepassing van kennis, vaardigheden en inzicht in concrete situaties.

REBO Skills Academy

De REBO Skills Academy biedt je de mogelijkheid om naast je eigen opleiding vaardigheden op te doen uit andere wetenschapsdisciplines. Bachelor- en masterstudenten van B&O, Economie en Rechtsgeleerdheid doen mee aan de Skills Academy.

De REBO Skills Academy bestaat uit kleine modules van 2,5 EC op honoursniveau, waarin je over de grenzen van je eigen opleiding leert. Ook in periode 4 van 2023 kun je je weer opgeven voor Skills Academy modules. Dit jaar bestaat het aanbod uit maar liefst elf modules over uiteenlopende vaardigheden. Elke module heeft vier tot zes bijeenkomsten. Er zijn modules in het Nederlands en in het Engels, de voortaal is te zien in de omschrijving. 

NB: je kunt je aanmelden voor de Skills Academy vanaf het tweede jaar van je bachelor. Ook masterstudenten kunnen vakken volgen aan de Skills Academy. 

Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan in voor één of meerdere modules. Het aantal plaatsen is beperkt. Als er te veel aanmeldingen zijn selecteren we op basis van aanmeldmoment per departement. Je voorkeur nemen we hierbij mee.

Meld je aan via dit webformulier. 

Aanmelden kan tot en met 22 maart 2022 23.59 uur.

Heb je vragen over de REBO Skills Academy dan kun je mailen naar skillsacademy.rebo@uu.nl.