Bij wie kan ik terecht

Voor begeleiding en advies kun je terecht bij de coördinator van je masterprogramma en de studieadviseur.

Zoek je de Career officer, wil je iets weten over je cijfers, afstuderen of heb je andere vragen over je opleiding, kijk dan dan op het digitale studiepunt.

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.