Hieronder vind je een overzicht van de medewerkers van Onderwijs- en Studentzaken (OSZ) van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O):

Daniëlle van Loo, Esther Verheijen
tel: 030-253 8101
e-mail: info.usbo@uu.nl

openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (feestdagen en vakanties uitgezonderd)

Bij de frontoffice kun je terecht voor algemene informatie over USBO en de opleiding. De front office verwijst je door naar de juiste medewerker om je vraag te beantwoorden.

Inge Tacke
kamer 1.31
tel: 030-253 9030
e-mail: i.p.m.tacke@uu.nl
aanwezig: maandag t/m donderdag

Inge Tacke is hoofd van de afdeling Onderwijs en Studentzaken en daarmee verantwoordelijk voor alle onderwijsondersteuning van de bachelor- en masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Daarnaast is zij de klachtencoördinator van B&O.

Inge is ook de contactpersoon voor Studentbelang en studievereniging Perikles.

Roostering: Dorine Wassenberg
kamer 1.25
tel: 030-253 8350
e-mail: studiepunt.usbo@uu.nl
aanwezig: maandag t/m donderdag

Osiris: Peter Taminiau
kamer 1.25
tel: 030-253 2691
e-mail: studiepunt.usbo@uu.nl
aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

Toetsing en cijferadministratie: Renata Wientjes
kamer 1.24
tel: 030-253 6323
e-mail: studiepunt.usbo@uu.nl
aanwezig: maandag, dinsdag (om de week), woensdag en donderdag

Examensecretariaat en diploma-uitreikingen: Maria Koppert

kamer 1.25
tel: 030-253 6488
e-mail: studiepunt.usbo@uu.nl
aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Teamleider studiepunt, selectieprocedures bachelor / master: Renée Freriks
kamer 1.24
tel: 030-253 8293
e-mail: studiepunt.usbo@uu.nl
aanwezig: maandag, woensdag en vrijdag.

Keuzeonderwijs: Hetty Faber
kamer 1.23
tel: 030-253 9125
e-mail: keuzecursussen.usbo@uu.nl
aanwezig: maandag t/m donderdag

Hetty Faber
kamer 1.23
tel: 030-253 9125 of 253 8101
e-mail: studieadvies.usbo@uu.nl
aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

Hetty Faber begeleidt en adviseert studenten. Zij helpt je bij het maken van keuzes, bij vragen over studieplanning en andere studiegerelateerde zaken. Ook helpt Hetty studenten op weg naar de diverse voorzieningen die de Universiteit Utrecht biedt. Wanneer je studievertraging oploopt door bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, kan Hetty je helpen.

Je kunt bij Hetty binnenlopen of een afspraak maken voor een wat uitgebreider gesprek (via de front office van USBO). Een vraag stellen via e-mail of telefonisch kan natuurlijk ook.

Voor deze functie is USBO op zoek naar een nieuwe medewerker.
kamer 1.32
tel: 030-253 9389
e-mail: stage.usbo@uu.nl
 

De career officer is verantwoordelijk voor de arbeidsmarktoriëntatie van studenten tijdens de opleiding, begeleiding bij het zoeken naar een stage, het beheer van externe relaties en contact met alumni. De career officer zorgt ervoor dat studenten in bachelor 1 en 2 onderzoek kunnen doen bij een externe organisatie.

Lisa van Vark
kamer 1.32
tel: 030-253 8148
e-mail: examencommissie.usbo@uu.nl
aanwezig: dinsdag en donderdag

Voor alle vragen voor de examencommissie Bestuurs- en Organisatiewetenschap kun je bij de secretaris terecht. Die vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over regelingen rondom toetsing en beoordeling, vrijstellingen en afstuderen.

De examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsen in alle opleidingen van Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Verder ziet de examencommissie toe op een correcte gang van zaken rond tentamens en examens, verleent vrijstellingen en geeft toestemming voor de invulling van de profileringsruimte binnen de opleiding.

De examencommissie toetst studieprogramma’s van individuele studenten en reikt diploma’s uit. Daarnaast is de examencommissie belast met het behandelen van fraudezaken. Ook het voorkomen van fraude en plagiaat door o.a. voorlichting aan docenten en studenten rekent de examencommissie tot haar taken.

Prof. Dr. M.J. Trappenburg Voorzitter Examencommissie
Drs. I.Y.E. Veenendaal  
Dr. S.G. Grimmelikhuijsen  
Dr. K.M.Loyens  
Dr. S. van den Hombergh  
Dr. S.B.M. Princen Voorzitter toetscommissie
Dr. C.I. Lutz (extern lid)  

Contact

Heb je een vraag voor de examencommissie B&O, neem dan contact op met de secretaris:

Lisa van Vark
Tel: 030-253 8148
E-mail: examencommissie.usbo@uu.nl

 

UU for U, Student Services

  • UU for U Student Services, entree

Adres: 

Heidelberglaan 6, 3584 CS Utrecht

030 253 70 00

studentenservice@uu.nl

Voor IT-vragen kun je terecht bij de IT-servicedesk

Vermeld bij correspondentie altijd je voor- en achternaam en studentnummer.

Openingstijden: 

ma10:00-16:00
di10:00-16:00
wo10:00-16:00
do10:00-16:00
vr10:00-16:00
zaGesloten
zoGesloten

Faciliteiten: