Studeren in het buitenland

Vrijwel geen enkel masterprogramma biedt (voldoende) profileringsruimte om zonder uitloop een semester in het buitenland te kunnen studeren. De meeste masterprogramma's bieden geen profileringsruimte. Zelfs wanneer je programma wel profileringsruimte biedt, mag je maximaal 15 EC van je programma besteden aan buitenlandse cursussen (bij de master Legal Research is dit 30 EC).

Masterstudenten die een semester naar het buitenland willen, plannen vaak studieuitloop in en brengen de buitenlandse cursussen als extra cursussen in. In sommige gevallen is het ook mogelijk om je scriptie in het buitenland te schrijven, waardoor je de uitloop (gedeeltelijk of geheel)kunt reduceren. Echter, dit dient altijd eerst met de partneruniversiteit en je Utrechtse begeleider besproken te worden; het is zeker niet altijd mogelijk.