Excellent mastertracé - honoursprogramma

Zoek je meer academische diepgang en uitdaging tijdens je rechtenmaster?
Wil je (praktijk)contacten opdoen die wezenlijk bijdragen aan je leerproces?
Staat je inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling centraal?

Dan is het Excellent mastertracé wellicht iets voor jou!

Het EMT is bedoeld voor gemotiveerde en enthousiaste studenten die hun masterprogramma willen verrijken. Het bestaat uit een plusprogramma bovenop de reguliere master waarbij het accent ligt op academische verdieping en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.

WAT HOUDT HET EXCELLENT MASTERTRACÉ IN?

Binnen de eigen master (bijvoorbeeld):

Regelmatige bijeenkomsten met een hoogleraar of seniordocent, die aansluiten bij de vakken van de master en waarvoor extra stof moet worden voorbereid. Resulterend in discussie, presentatie, paper of anderszins.
Deelname aan refereerbijeenkomsten, leesclubs, jurisprudentiebijeenkomsten met docenten van de disciplinegroep. Ook bestaat de mogelijkheid om zelf (of samen met anderen) zo’n bijeenkomst te verzorgen.
Streven om een hoogwaardige, publicabele scriptie te schrijven.

Dit zijn enkele voorbeelden. Eigen initiatief van jou en medestudenten speelt een belangrijke rol. Er zijn volop mogelijkheden om aan het plusprogramma (deels) eigen invulling te geven en om de accenten te leggen op die aspecten/onderwerpen die jij interessant vindt.

Buiten de eigen master:

Elke paar weken uitdagende overkoepelende bijeenkomsten voor EMT-studenten uit de verschillende Masters samen: 

Vaardigheidstrainingen: in de eerste paar maanden worden vaardighedentrainingen aangeboden. We maken je vertrouwd met vaardigheden die essentieel zijn voor de rechtspraktijk, zoals onderhandelen en communicatie.
Inhoudelijke bijeenkomsten: door het jaar heen organiseren studenten inhoudelijke en grensoverschrijdende bijeenkomsten voor elkaar. Denk aan thema’s als recht en duurzaamheid, hersenwetenschap en het recht, de toekomst van de juridische opleiding etc.
Law and Literature: in kleine groepjes lees je een roman en schrijf je daarover een juridische boekrecensie die je ook presenteert. Een unieke manier om anders tegen het recht aan te leren kijken!
(Sociale) activiteiten om de EMT-deelnemers van de verschillende masters te leren kennen.

Let op: De voertaal van de overkoepelende activiteiten die worden aangeboden aan alle EMT’ers is Engels.

WAT LEVERT HET EXCELLENT MASTERTRACÉ OP?

  • Je bent extra goed voorbereid op een succesvolle carrière als jurist, ongeacht of je een carrière in de rechtspraktijk of in de wetenschap ambieert.
  • Je hebt een netwerk opgebouwd.
  • Je hebt je eigen master mede vormgegeven en je daardoor ontwikkeld op gebieden die jij belangrijk vindt.

BINNEN WELKE MASTERS WORDT HET EXCELLENT MASTERTRACÉ AANGEBODEN?

TOELATING EN SELECTIE

Je komt in aanmerking voor het Excellent mastertracé als je:

  • Aantoonbaar gemotiveerd bent voor je master en voor het EMT.
  • Aantoonbare belangstelling hebt voor verdiepende extra activiteiten.
  • Beschikt over zeer goede intellectuele capaciteiten (o.a. blijkend uit een cijfergemiddelde voor de bachelor van ten minste 7,3)
  • Bereid en gewend bent om hard te werken (denk aan een extra belasting van 10 uur per week).
  • Communicatief vaardig en initiatiefrijk bent.

De deadline van aanmelding voor het Excellent Mastertracé loopt gelijk met de deadline van aanmelding voor je master (1 juni). Wil je in aanmerking komen voor een plaats, stuur dan vóór de uiterste aanmelddatum je motivatiebrief, CV en cijferlijst naar Marcelle Voermans. Binnen twee weken na het sluiten van de termijn hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Indien je wordt geselecteerd, sluit je een overeenkomst van deelname met de faculteit om zo je commitment te bezegelen.

"Het tracé heeft deuren voor mij geopend"
Krijn de Veer, Onderneming en recht

"Het EMT biedt verbreding in de vorm van overkoepelende bijeenkomsten over de meest uiteenlopende juridische onderwerpen georganiseerd voor en door EMT’ers van de verschillende juridische masters. Hier word je geprikkeld om vanuit andere invalshoeken dan die van je eigen master over het recht na te denken. Belangrijker voor mij was echter de verdieping in de masterspecifieke bijeenkomsten. We gingen in een kleine groep met een professor op ondernemingsrechtelijke vraagstukken in en ik kreeg waardevolle feedback op door mij geschreven stukken. De betrokkenheid bij de opleiding door de omgang met gedreven studenten en docenten heeft mij extra gemotiveerd en het tracé heeft deuren voor me geopend. Zo heb ik door het EMT mogen deelnemen aan een internationaal seminar op het gebied van arbeidsrecht. De conferentie in Leicester was een waardige afsluiter van een mooi EMT-jaar."