Research Data Management

Als je een scriptie schrijft, heb je te maken met Research Data Management: het verwerken van gegevens en mogelijk ook van persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je interviews afneemt. In het laatste geval heb je dan te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je dient je gegevens daarnaast te allen tijde goed te beveiligen. Het is dan ook belangrijk dat je weet waar je je aan moet houden qua wetgeving en universitaire kaders. Dit zoek je uit voordat je met het schrijven van je scriptie begint. Je scriptiebegeleider kan je hierbij helpen, vraag deze naar de richtlijnen. Meer informatie vind je op de algemene pagina over dit onderwerp en in de handleiding.