Studieprogramma

Het masterprogramma start in september en duurt één jaar. Het academisch jaar bestaat uit: 

  • een verplicht deel van 30 EC. Dit zijn twee verplichte majorcursussen en Capita Selecta (bestaande uit zes verschillende modules)
  • een master-minor of specialisatie (15 EC) en
  • het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC. 

Jaarrooster:
 

Periode 1

Periode 2

Periode 3

  • Capita Selecta (15 EC): 6 verplichte modules van 2,5 EC, waarvan 1 verplichte onderzoeksmodule 

Periode 4