Inschrijven voor cursussen kan via OSIRIS student tijdens de reguliere inschrijfperiodes. In het cursusaanbod kan je vinden welke cursussen in welke periode aangeboden worden. Inhoudelijke informatie over de cursussen is beschikbaar via de onderwijscatalogus.

 

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht die onderwijs willen volgen kunnen zich aanmelden via het daartoe bestemde  'aanmeldformulier' (zie kopje hieronder).  In het cursusaanbod kan de student vinden welke cursussen in welke periode aangeboden worden. Inhoudelijke informatie over de cursussen is beschikbaar via de onderwijscatalogus.

Aanmelden voor een minor

Inhoudelijke informatie over de minors van ons departement kan je vinden op www.uu.nl/minors.  Aanmelden kan via het daartoe bestemde 'aanmeldformulier' (zie hieronder). Op dit formulier dien je aan te geven welke minor je wilt volgen. Dit is slechts een aanmelding voor de minor. Je bent dan nog niet ingeschreven voor de cursussen. Je moet op het formulier ook aangeven welke cursussen je wilt volgen. Aanmelding voor cursussen is alleen mogelijk voor het aankomende semester. Wanneer de cursussen van de minor die je wilt volgen verspreid zijn over meerdere semesters, moet je voor aanvang van het nieuwe semester, in de reguliere inschrijfperiode, opnieuw een aanvraag doen voor de aanmelding van de cursussen in dat semester.

Aanmeldformulier keuze/minor-cursussen

Hier vind je het Aanmeldformulier keuze/minor-cursussen voor studenten van buiten de UU 2019-2020.

We hebben de volgende gegevens van je nodig om je inschrijving in orde te maken:

  • volledig ingevuld aanmeldformulier
  • een kopie van je collegekaart voor het jaar 2019-2020 of van je betalingsbewijs van het collegegeld aan je eigen onderwijsinstelling. 
  • een bewijs waaruit blijkt dat je van de eigen faculteit toestemming hebt om een bepaalde cursus bij ons te volgen.
  • voor hbo-studenten geldt dat zij ook een kopie van hun propedeuse moeten inleveren.

Wanneer wij deze gegevens per post of ingescand per mail naar studiepunt.rechten@uu.nl ontvangen hebben, ontvang je uiterlijk 3 weken voor aanvang van het onderwijs bericht over de indeling.

Het Studiepunt Rechten is het eerste aanspreekpunt voor vragen over keuzecursussen.

(Bezoek)adres:Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht
Tel. (030) 253 70 04
E-mail: studiepunt.rechten@uu.nl

Openingstijden

Het Studiepunt is geopend op maandag t/m donderdag tussen 10-15 uur. Op deze dagen is het Studiepunt telefonisch bereikbaar van 15-17 uur.