Onder 'Naast je studie' vind je informatie over de volgende onderwerpen:

De Young Talent Group
Trainingen
Inspraak en medezeggenschap
Scriptieprijzen
Alumni