Tijdens je studie aan de Universiteit Utrecht kun je bij verschillende begeleiders terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat.

Bij wie kun je terecht?

Het Studiepunt van het departement Rechtsgeleerdheid is het eerste aanspreekpunt voor studenten. Je kunt hier terecht met vragen over onderwijs, roosters, stages, examens, bijzondere tentamenvoorzieningen, toestemming voor keuzevakken buiten de opleiding, vrijstellingen, informatie over studeren in het buitenland en het aanvragen van het diploma. Hier kunnen ook afspraken met de studieadviseur en de stagecoördinator worden geboekt.

Alle inloopspreekuren van studiepunt, studieadvies, examencommissies en toelatingscommissies vervallen helaas. Het telefonisch spreekuur van de toelatingscommissies komt te vervallen.

Het Studiepunt is per email bereikbaar op studiepunt.rechten@uu.nl
Het telefonisch spreekuur is op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, op vrijdag zijn wij gesloten.

 

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen over studiekeuze en studieplanning, over studievaardigheden, over regelgeving rondom de studie of heb je problemen (al dan niet van persoonlijke aard), neem dan contact op met de studieadviseur. De studieadviseur kan je begeleiden en adviseren bij je studie(keuze) en het opstellen van een studieplanning. Hij/zij kan je op weg helpen naar de talloze voorzieningen die de Universiteit Utrecht speciaal voor studenten heeft.

Indien je studievertraging oploopt door bijvoorbeeld ziekte, bijzondere omstandigheden of familieomstandigheden, dien je dit zo snel mogelijk te melden.

Update: Vanwege de maatregelen die zijn genomen in verband met het Coronavirus vervallen alle inloopspreekuren en telefonische spreekuren van de studieadviseurs.

Voor de meeste vragen kun je naar het inloopspreekuur gaan of bellen tijdens het telefonisch spreekuur. 
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-14.00 uur: tel. (030) 2537009
E-mail: Studieadviseur.rgl@uu.nl

Voor vragen die meer tijd in beslag nemen zoals studievertraging, persoonlijke omstandigheden en problemen die het studeren belemmeren, kun je een afspraak maken via het Studiepunt Rechten.
Studiepunt Rechten: tel. (030) 253 7004.

 

 

Het secretariaat van de Examencommissie master is bereikbaar voor gerichte vragen met betrekking tot (verlenging) geldigheidsduur van resultaten, (toestemming) keuzevakken buiten de opleiding, inbreng cursussen in het kader van uitwisselingsprogramma’s, afstudeervoorwaarden en judicia-toekenning.

Update: Vanwege de maatregelen die zijn genomen in verband met het Coronavirus vervallen alle inloopspreekuren.

De Examencommissie master is op diverse manieren bereikbaar.
Telefonisch spreekuur: op dinsdag en donderdag van 10.00 -12.00 uur op tel.030 – 253 4411
E-mail: examencommissie.rechten@uu.nl

De Examencommissie master bestaat per 1 februari 2020 uit:
Prof.dr. F.J.L. Pennings (voorzitter), afdeling IER
Mw. dr. M.N. Boeve, afdeling Staats- en bestuursrecht/Rechtstheorie
Mr.dr. P. Laaper, afdeling Privaatrecht
Mw.dr. L. van Lent, afdeling Strafrecht
Mw.dr. B.N. McGonigle Leyh, afdeling IER
Mw.dr. A.G. Veldman, afdeling IER
Dr. F.J. Prins, extern lid

Contact met de Examencommissie master loopt via het secretariaat, te bereiken zoals hierboven aangegeven.

Mw. mr. M. Leenknegt, ambtelijk secretaris

Update: Vanwege de maatregelen die zijn genomen in verband met het Coronavirus vervallen alle inloopspreekuren en telefonische spreekuren van de Toelatingscommissie master . Voor dringende zaken is de Toelatingscommissie per mail bereikbaar: llm@uu.nl

De toelatingscommissie master is telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 13.00-14.00 uur; op tel. (030) 253 53 20.
Op maandag is er aan de balie van het Studiepunt een open inloopspreekuur voor de Toelatingscommissie master van 11.00-12.00 uur.

E-mail toelatingscommissie Master:llm@uu.nl

For general questions and handing in or picking up documents, you can visit the International Exchange Office at the Student Desk.
We are located at Janskerkhof 3, 3512 BK, Utrecht (at the School of Law)

TELEPHONE / EMAIL

+31 (0)30 253 7289

Email: ieo.leg@uu.nl 

Please note! We are closed during the Christmas holidays from 23 December 2019 to 5 January 2020. We wish you Merry Christmas and & Happy New Year!

APPOINTMENTS

You can make an appointment by sending an email to ieo.leg@uu.nl. Don't forget mention your student number. You can also call +31 (0)30 253 7289.

POSTAL ADDRESS

International Exchange Office - Faculty of Law, Economics and Governance
Janskerkhof 3
3512 BK Utrecht
The Netherlands

Staff
Paula Banning - Team leader / Exchange Coordinator (region non-Europe)
Vera Noot - Exchange Coordinator (region Europe)

 

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over allerlei zaken die met studeren en het studentenleven te maken hebben. Denk hierbij aan aanvullende informatie over bijvoorbeeld: inschrijving, collegegeld, bestuursbeurzen, studie en topsport, handicap of chronische ziekte of studeren in het buitenland.
 

Programmaleider: Peter Blok
Programmacoördinator: Vicky Breemen