INHOUD

Het recht speelt een buitengewoon belangrijke rol op alle terreinen van het maatschappelijk leven. Het ordent menselijke betrekkingen, het is een instrument in handen van de overheid om veranderingen in het maatschappelijk leven door te voeren en het beschermt de vrijheid van burgers tegenover de overheid, grote organisaties en andere burgers. In de minor Inleiding in het recht maak je kennis met de belangrijkste leerstukken van het Nederlandse recht waarbij je zelf de accenten legt: in het privaatrecht, het strafrecht, het staats- en bestuursrecht, het Europese recht en/of internationaal recht. Deze kennis van het Nederlandse recht wordt geplaatst tegen de achtergrond van de fundamentele beginselen en waarden van het recht in de cursus Grondslagen van recht. Je kunt deze achtergrondkennis verder uitdiepen in de cursus Perspectieven op recht. 

DOEL

Het leerdoel van de minor Inleiding in het recht is basiskennis opdoen van de kerngebieden van het recht geplaatst tegen de achtergrond van de theoretische grondslagen van het Nederlandse recht. Het volgen van deze minor geeft je geen toegang tot specifieke masterprogramma’s.

CURSUSSEN

Verplicht

Periode 1: RGBUSBR001 Grondslagen van recht (niveau 1)

Keuze 3 uit 7:

Periode 1: RGBUSBR002 Inleiding staats-en bestuursrecht (niveau 1)
Periode 2: RGBUSTR001 Inleiding strafrecht (niveau 1)
Periode 2: RGBUPRV001 Inleiding privaatrecht I (niveau 1)
Periode 3: RGBUPRV002  Inleiding privaatrecht II (niveau 1 – ingangseis is Inleiding privaatrecht I)
Periode 3: RGBUIER002 Public International Law (niveau 2)
Periode 4: RGBUIER001 Inleiding Europees recht (niveau 2)
Periode 4: RGBUSBR003 Perspectieven op recht (niveau 2)

INGANGSEISEN

Als ingangseis geldt dat je aan een universiteit studeertof je propedeuse op hbo-niveau hebt gehaald. De minor is bedoeld voor niet-rechtenstudenten.

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor inschrijven via OSIRIS student. Daarnaast moet apart worden ingeschreven op de cursussen uit de minor. Let hierbij op de verschillende inschrijfperiodes.
 

Aanmelden voor een minor

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht die zich willen aanmelden voor de minor kunnen dit doen via het daartoe bestemde 'aanmeldformulier' (zie kopje hieronder). Op dit formulier dien je aan te geven welke minor je wilt volgen. Dit is slechts een aanmelding voor de minor. Je bent dan nog niet ingeschreven voor de cursussen. Je moet op het formulier ook aangeven welke cursussen je wilt volgen.

Aanmelding voor cursussen is alleen mogelijk tijdens de reguliere inschrijfperiode. Wanneer de cursussen van de minor die je wilt volgen verspreid zijn over meerdere semesters, moet je voor aanvang van het nieuwe semester, in de reguliere inschrijfperiode, opnieuw een aanvraag doen voor de aanmelding van de cursussen in dat semester. In het cursusaanbod kan de student vinden welke cursussen in welke periode aangeboden worden. Inhoudelijke informatie over de cursussen is beschikbaar via de onderwijscatalogus.

Aanmeldformulier keuze/minor-cursussen

Hier vind je het Aanmeldformulier keuze/minor-cursussen voor studenten van buiten de UU 2020-2021.

We hebben de volgende gegevens van je nodig om je inschrijving in orde te maken:

  • volledig ingevuld aanmeldformulier
  • een kopie van je collegekaart of van je betalingsbewijs van het collegegeld aan je eigen onderwijsinstelling
  • een bewijs waaruit blijkt dat je van de eigen faculteit toestemming hebt om een bepaalde cursus bij ons te volgen.
  • voor hbo-studenten geldt dat zij ook een kopie van hun propedeuse moeten inleveren.

Wanneer wij deze gegevens ontvangen hebben, ontvang je uiterlijk 3 weken voor aanvang van het onderwijs bericht over de indeling.

MEER INFORMATIE

Studiepunt Rechten

(Bezoek)adres:  Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht
Tel. (030) 253 70 04
E-mail studiepunt.rechten@uu.nl

Openingstijden

Het Studiepunt is geopend op maandag t/m donderdag tussen 10-15 uur. Op deze dagen is het Studiepunt telefonisch bereikbaar van 15-17 uur.