INHOUD

De minor criminologie biedt een uitstekende achtergrond in het thema misdaad en straf. In de wereld van de misdaadbestrijding en -preventie en bij de hulpverlening aan delinquenten bestaat veel vraag naar afgestudeerden die kennis van het recht paren aan bekendheid met criminologie en forensische psychiatrie. Studenten maken kennis met de sociaalwetenschappelijke pendant van hun rechtskennis, of met de juridische pendant van hun sociaalwetenschappelijke kennis.

DOEL

Je leert reflecteren op de functie en het karakter van het strafrecht in groter maatschappelijk en politiek verband. Het gaat niet alleen om de achtergronden van het strafrecht maar ook om de sociale en individueel psychologische gevolgen van strafrechtelijke ingrepen. Deze minor biedt een goede voorbereiding op de master Criminologie.

CURSUSSEN

Verplichte cursussen:
RGBUSTR007 Inleiding Criminologie voor sociale wetenschappen (periode 1)
RGBUSTR005 Criminologisch onderzoek voor sociale wetenschappen (periode 4)
RGBUSTR011 Verdieping Criminologie (periode 2)

Een cursus te kiezen uit: 

RGBUSTR008 Transnational organised crime  (periode 1)
RGBUSTR009 Inleiding forensische psychiatrie en psychologie (periode 2)
RGBUSTR010 Forensische psychopathologie (periode 3)
RGBUSTR023 Crime, Media, Culture (periode 4)

INGANGSEISEN

De minor Criminologie is een ingangseis voor studenten Rechtsgeleerdheid of Sociale wetenschappen die de master Criminologie willen volgen.

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor inschrijven via OSIRIS student. Daarnaast moet apart worden ingeschreven op de cursussen uit de minor. Let hierbij op de verschillende inschrijfperiodes.
 

Aanmelden voor een minor

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht die zich willen aanmelden voor de minor kunnen dit doen via het daartoe bestemde 'aanmeldformulier' (zie kopje hieronder). Op dit formulier dien je aan te geven welke minor je wilt volgen. Dit is slechts een aanmelding voor de minor. Je bent dan nog niet ingeschreven voor de cursussen. Je moet op het formulier ook aangeven welke cursussen je wilt volgen.

Aanmelding voor cursussen is alleen mogelijk tijdens de reguliere inschrijfperiode. Wanneer de cursussen van de minor die je wilt volgen verspreid zijn over meerdere semesters, moet je voor aanvang van het nieuwe semester, in de reguliere inschrijfperiode, opnieuw een aanvraag doen voor de aanmelding van de cursussen in dat semester. In het cursusaanbod kan de student vinden welke cursussen in welke periode aangeboden worden. Inhoudelijke informatie over de cursussen is beschikbaar via de onderwijscatalogus.

Aanmeldformulier keuze/minor-cursussen

Hier vind je het Aanmeldformulier keuze/minor-cursussen voor studenten van buiten de UU 2020-2021.

We hebben de volgende gegevens van je nodig om je inschrijving in orde te maken:

  • volledig ingevuld aanmeldformulier
  • een kopie van je collegekaart of van je betalingsbewijs van het collegegeld aan je eigen onderwijsinstelling
  • een bewijs waaruit blijkt dat je van de eigen faculteit toestemming hebt om een bepaalde cursus bij ons te volgen.
  • voor hbo-studenten geldt dat zij ook een kopie van hun propedeuse moeten inleveren.

Wanneer wij deze gegevens ontvangen hebben, ontvang je uiterlijk 3 weken voor aanvang van het onderwijs bericht over de indeling.

MEER INFORMATIE

Studiepunt Rechten

(Bezoek)adres: Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht
Tel. (030) 253 70 04
E-mail studiepunt.rechten@uu.nl

Openingstijden
Het Studiepunt is geopend op maandag t/m donderdag tussen 10-15 uur. Op deze dagen is het Studiepunt telefonisch bereikbaar van 15-17 uur.