Binnen de opleiding kun je voor begeleiding en advies terecht bij je vaste docenten en bij de studieadviseur. Daarnaast houd je zelf een ontwikkelingsdocument bij.

Heb je vragen over studiekeuze, planning van de studie, regelgeving rondom de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap, of heb je andere problemen? Neem dan contact op met de studieadviseur. De studieadviseur begeleidt en adviseert je bij je studie. Zij helpt je op weg naar de diverse voorzieningen die de Universiteit Utrecht haar studenten te bieden heeft. Wanneer je studievertraging oploopt door ziekte of familieomstandigheden, meld je dit zo snel mogelijk bij de studieadviseur.

Waarmee kan de studieadviseur zoal helpen?

 • studiekeuze en studieplanning,
 • het maken van keuzes binnen de studie, zoals de invulling van de profileringsruimte,
 • oplossen van studeerproblemen door begeleiding of doorverwijzing,
 • aanvraag van vrijstellingen,
 • bemiddeling of advies bij problemen in een leergroep of met een vaste docent of begeleider,
 • informatie over studeren met een handicap of chronische ziekte,
 • combineren van studie en topsport,
 • studie in het buitenland,
 • (tijdelijk) uitschrijven en restitutie collegegeld,
 • informatie over regelgeving binnen de opleiding,
 • begeleiding en advies bij studievertraging door ziekte, bijzondere persoonlijke of familieomstandigheden.

Studieadviseur Bestuurs-en Organisatiewetenschap:

Hetty Faber
tel: 030-253 9125/8101
e-mail: studieadvies.usbo@uu.nl
Kamer: 1.23
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

Loop even binnen of maak een afspraak voor een wat uitgebreider gesprek. Een vraag stellen via e-mail of telefonisch kan natuurlijk ook.

Studenten van de bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap worden geplaatst in leergroepen van dertig studenten en in het eerste jaar begeleid door twee vaste docenten per groep. Gedurende de eerste twee bachelorjaren worden met iedere individuele student studieloopbaangesprekken gevoerd door de vaste docenten van de leergroep. Deze gesprekken geven de docent en de student de mogelijkheid om terug te blikken op en vooruit te kijken naar zijn ontwikkeling in de studie. De gesprekken richten zich op de motivatie en inzet van de student voor het studieprogramma, de  profilering van de student in de groep en de studievoortgang.

De studieloopbaanbegeleiding tijdens de bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap wordt ondersteund door het electronische ontwikkelingsdocument. Dit ontwikkelingsdocument is een verzameling documenten dat door de student per gesprek wordt opgebouwd. Daarin geeft de student, als voorbereiding op het individuele gesprek, inzicht in de ontwikkeling van de relevante competenties, de studievoortgang en blikt vooruit op zijn of haar leerdoelen voor de komende periode.

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? De studieloopbaanadviseur geeft workshops herorientatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop Kiezen voor master en loopbaan.

Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Naast inspraak in het beleid en het geven van voorlichting, begeleiden ze studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D, autisme etc. Wil jij meer weten of heb je behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding voor bij je studie of buiten je studie zoals wonen, werken en uitgaan? Wellicht is een buddy wel iets voor jou. Kijk op: https://students.uu.nl/onbeperktstuderen