Afstuderen

Wanneer je alle studieonderdelen van de bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) hebt afgerond en je staat correct ingeschreven aan de Universiteit Utrecht, voldoe  je aan de voorwaarden om af te studeren. De examencommissie controleert dan je examen en bepaalt het judicium. Als de examencommissie vaststelt dat je inderdaad kunt afstuderen, ontvang je hierover bericht.

Om te kunnen afstuderen, moet je in Osiris zijn ingeschreven op het juiste examenprogramma. De opleiding schrijft je in op een examenprogramma en je kunt dit in Osiris ook zelf controleren.

Op het diploma en de cijferlijst wordt je naam afgedrukt zoals geregistreerd in Osiris. Zorg ervoor dat je persoonsgegevens in Osiris juist zijn.

De opleiding communiceert over afstuderen en de diploma-uitreiking uitsluitend via je studentmailadres.

Waar moet je bij je afstuderen rekening mee houden?

Als je (binnenkort) bent afgestudeerd moet je rekening houden met een aantal belangrijke dingen: