Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. De faculteit helpt je dan ook graag om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. De periode en het doel van je buitenlandverblijf kunnen variëren. Je kunt cursussen volgen in het buitenland (uitwisseling), maar denk ook aan andere mogelijkheden zoals een stage in het buitenland of een summer school.

Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. De faculteit heeft overeenkomsten voor een specifiek studiegebied, terwijl universiteitsbrede overeenkomsten openstaan voor studenten van alle faculteiten (tenzij anders vermeld). Bij een uitwisseling blijf je ingeschreven aan de UU en betaal je geen collegegeld aan de buitenlandse universiteit.

Lees eerst meer over de Voorwaarden, het Study Plan en de aanmeldprocedure van B&O hieronder. Ook kun je meer universiteits- en faculteitsbrede informatie vinden op de overzichtpagina's over Studeren in het buitenland. Daar kun je gemakkelijk zoeken tussen alle bestemmingen, inclusief de specifieke B&O bestemmingen 

Afhankelijk van je uiteindelijke keuze wordt je begeleid door het facultaire of het universitaire International Exchange Office.