Studeren in het Buitenland

Studeren in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. De faculteit helpt je dan ook graag om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. De periode en het doel van je buitenlandverblijf kunnen variëren. Je kunt cursussen volgen in het buitenland (uitwisseling), maar denk ook aan andere mogelijkheden zoals een stage in het buitenland of een summer school.

5 Steps - Study abroad

Op uitwisseling

Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. De faculteit heeft overeenkomsten voor een specifiek studiegebied, terwijl universiteitsbrede overeenkomsten openstaan voor studenten van alle faculteiten (tenzij anders vermeld). Bij een uitwisseling blijf je ingeschreven aan de UU en betaal je geen collegegeld aan de buitenlandse universiteit.

Waar wil je naar toe

Lees eerst meer over de Voorwaarden en het Study Plan voor je opleiding. Ga daarna naar de overzichtpagina's over Studeren in het buitenland.
Daar kun je gemakkelijk zoeken tussen alle bestemmingen, inclusief de specifieke B&O bestemmingen 
Afhankelijk van je uiteindelijke keuze word je begeleid door het facultaire of het universitaire International Office.

Studenten B&O hebben in het 1e semester van het 3e bachelorjaar de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Een verblijf kan een semester duren maar korter of langer is mogelijk zolang de partneruniversiteit dit toestaat. Een verblijf in het buitenland kan studievertraging betekenen. Om dit te voorkomen is het van belang met het volgende rekening te houden:

  • Plan je vertrek zó, dat je aan het begin van het 2e semester weer in Nederland bent voor een goede start van je scriptietraject. Let hierbij op de semesterindeling van de partneruniversiteit waar je heen wilt. Soms lopen deze niet gelijk aan onze semesterindeling en kan er sprake zijn van overlap.
  • Zorg dat je precies weet wat je in het buitenland gaat doen. Hoe meer je je voorbereidt, hoe minder je voor vervelende verrassingen komt te staan. Laat de keuzevakken die je wilt volgen vooraf goedkeuren door de studieadviseur (in overleg met de examencommissie). Dan is achteraf een cijferlijst indienen voldoende voor verwerking in je examenprogramma.
  • Houd via e-mail contact met B&O zodat je belangrijke mededelingen voor studenten niet mist.

Cursussen die je in het buitenland behaalt, kun je inzetten als keuzecursus in je profileringsruimte van B&O. Let er hierbij wel op dat er punten worden toegekend aan de cursus die je wilt volgen én dat duidelijk is dat je de cursus met een voldoende hebt afgerond. Je keuzeruimte binnen de gehele opleiding is in totaal 37,5 ECTS studiepunten. De keuzeruimte in bachelor 3 bedraagt tenminste 30 ECTS. Het totaal van je profileringsruimte moet tenminste voor 15 studiepunten worden ingevuld met cursussen van minimaal niveau 3 (zie Onderwijs- en Examenreglement artikel 3.6). Je krijgt toestemming om een buitenlandse cursus in te brengen in de profileringsruimte als het een cursus is van universitair niveau en als de inhoud niet teveel overlap vertoont met het B&O programma. Vóór vertrek naar het buitenland kun je de door jou gekozen cursussen aan de studieadviseur voorleggen. Hiervoor dien je recente cursusbeschrijvingen te verzamelen en deze per e-mail naar de studieadviseur te sturen. Er zal dan, in overleg met de examencommissie, een eerste advies worden uitgebracht op basis van de aangeleverde informatie. Mocht je later de cursuskeuze aanpassen, stel dan altijd de studieadviseur op de hoogte en stuur cursusbeschrijvingen mee.

De officiële goedkeuring door de examencommissie vindt echter altijd achteraf plaats. Voor deze goedkeuring dien je een originele cijferlijst van de partneruniversiteit te overleggen (meestal wordt dit het Transcript of Records genoemd).

Het is dus de bedoeling dat je als student de informatie aanlevert waarop de examencommissie zijn oordeel kan baseren over het omzetten van een buitenlandse cursus naar het Nederlandse examenprogramma in Osiris.

In het buitenland kun je, behalve het volgen van keuzecursussen, ook een onderzoeksstage gaan doen. Je kunt hierover contact opnemen met de coördinator onderzoeksstage of met de studieadviseur. Wanneer je een uitwisseling wilt combineren met onderzoek, dan zal dit van tevoren met de betreffende partneruniversiteit besproken moeten worden.

Als je een stage wilt volgen in het buitenland, download dan eerst de brochure ‘Stage/onderzoek als keuzecursus’. In deze brochure staat beschreven aan welke eisen je stage moet voldoen. De regelingen voor een buitenlandstage zijn hetzelfde als wanneer je stage in Nederland zou lopen.

Het is zover: je bent tot de conclusie gekomen dat je je wil gaan aanmelden voor een uitwisseling! De daadwerkelijke aanmelding geschiedt via Osiris, maar een belangrijk onderdeel van je aanmelding is een aantal documenten, dat je moet uploaden in Osiris. Zorg dus dat je eerst weet wat je moet bijvoegen, alvorens je begint met de aanmelding. Het is wel mogelijk de aanmelding tussentijds op te slaan.

De aanmelddeadline is 1 december.

BELANGRIJK:
Het Study Plan dient te worden ondertekend door de studieadviseur vóórdat je je aanmelding indient! Je kunt het Study Plan door de studieadviseur B&O laten ondertekenen. Let wel: dit is een voorlopige toekenning; definitieve goedkeuring voor inbreng van vakken wordt pas aan het einde van de uitwisseling gegeven.

Je dient minimaal 2 bestemmingen op te geven, maar bij voorkeur 3. Het maakt daarbij niet uit of dit partners B&O of partners van StudentenService zijn.

 

Het kan zijn dat je naar een bestemming wilt waarvan je de taal van onderwijs of de taal van het land nog niet (goed) beheerst. Je zult dan voor vertrek al moeten beginnen met het leren van de taal; hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Let wel: de meeste taalcursussen kunnen niet worden ingebracht in het programma hier in Utrecht, het is vooral voor je eigen voorbereiding bedoeld.

  • Babel Talen (voorheen heette dit het James Boswell Instituut) biedt taalcursussen aan.
  • De faculteit Geesteswetenschappen biedt de taalverwervingscursussen Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Portugees aan, die je als bijvakker kunt volgen. Gezien de toenemende belangstelling en het beperkte aantal plaatsen, is het echter niet te garanderen dat je er terecht kunt. De cursussen gaan altijd in het eerste blok van het academische jaar van start (m.u.v. van Spaans).
  • De Volksuniversiteit in Utrecht biedt diverse taalverwervingscursussen en cursussen op andere gebieden.
  • Voor Spaanse taal en cultuur kun je terecht bij Instituto Cervantes op het Domplein in Utrecht. Zij hebben ook een grote bibliotheek gespecialiseerd in de literatuur van Spanje en Latijns-Amerika.
  • Italiaans kun je volgen bij de vereniging Dante Alighieri. Deze non-profit organisatie is gevestigd in Amsterdam.
  • De Alliance Francaise richt zich op het verspreiden van de Franse taal en cultuur. Hier kun je Franse talencursussen volgen.
  • Het Goethe Instituut in Amsterdam en Rotterdam verzorgt cursussen over de Duitse Taal en Cultuur.