Stage

Studenten van de bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap hebben de mogelijkheid de vrije ruimte in te vullen met een (onderzoeks)stage bij wijze van keuzecursus. Dit betreft een zelfstandig en individueel project of onderzoek binnen of vanuit een organisatie met een publieke functie. De stage als keuzecursus kan niet gebruikt worden om de omvang van andere cursussen/leerkringen uit te breiden. Verzoeken en voorstellen voor het volgen van een stage als keuzecursus kunnen alleen voorafgaand aan de stage worden ingediend.

Stage als keuzecursus maakt onderdeel uit van de B&O Academie, het gaat daarmee om een honourscursus. Bij de stage gaat het om het professioneel handelen op academisch niveau, waarbij je een substantieel deel van je tijd besteedt aan het zelfstandig werken aan een onderzoek of project. Naast een verdieping van de studie in de professionele praktijk is de stage als keuzecursus ook een vorm van arbeidsmarktoriëntatie.

Meer informatie