Studenten van de bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap hebben de mogelijkheid de vrije ruimte in te vullen met een (onderzoeks)stage bij wijze van keuzecursus. Dit betreft een zelfstandig en individueel project of onderzoek binnen of vanuit een organisatie met een publieke functie. De stage als keuzecursus kan niet gebruikt worden om de omvang van andere cursussen/leerkringen uit te breiden. Verzoeken en voorstellen voor het volgen van een stage als keuzecursus kunnen alleen voorafgaand aan de stage worden ingediend.

Stage als keuzecursus maakt onderdeel uit van de B&O Academie, het gaat daarmee om een honourscursus. Bij de stage gaat het om het professioneel handelen op academisch niveau, waarbij je een substantieel deel van je tijd besteedt aan het zelfstandig werken aan een onderzoek of project. Naast een verdieping van de studie in de professionele praktijk is de stage als keuzecursus ook een vorm van arbeidsmarktoriëntatie.

Stage Sociaal ondernemerschap

Binnen de Stage als keuzecursus kun je ook een stage Sociaal ondernemerschap doen. Deze staat ook open voor studenten van buiten de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap en wordt begeleid door ir. Peter Linde MLD.

Zoeken naar een stage:

 • Begin ongeveer 3 maanden van te voren met zoeken/oriënteren.
 • Laat de stagecoördinator (Berber Noordzij) weten dat je een stage zoekt en maak eventueel een afspraak voor extra informatie of tips via stage.usbo@uu.nl.
 • Zoek een stageorganisatie via http://svperikles.nl/stagebank, de stagecoördinator of je eigen netwerk.

Als je een stageorganisatie hebt gevonden:

 • Verstrek de brochure Stageinformatie voor organisaties aan de stageorganisatie.
 • Stuur 1 maand voor de start van je stage een plan van aanpak naar de stagecoördinator, Berber Noordzij: stage.usbo@uu.nl.
 • Na goedkeuring krijg je een docent-begeleider toegewezen door de stagecoördinator.
 • Laat de USBO stageovereenkomst (uit de stagebrochure) tekenen door de docent-begeleider, begeleider stageorganisatie en mail deze voorafgaand aan je stage naar stage.usbo@uu.nl

Tijdens je stage:

Werken aan je projecttaak of onderzoek met begeleiding (op USBO, telefonisch/mail/Skype) door de docent-begeleider. De docent heeft 10 uur voor je begeleiding in totaal en kan dus meestal niet langskomen op je stage.

Na je stage:

 • Stageverslag (70% van je eindcijfer) uploaden in Ephorus. Loop je stage in studiejaar 2019-2020, dan is de inlevercode ‘2019-stage’.
 • Reflectieverslag mailen naar je docent-begeleider (uploaden in Ephorus hoeft niet).
 • Vul de digitale evaluatie in die je door de stagecoördinator krijgt toegestuurd.
 • Informeer de stagecoördinator als de stageorganisatie open staat voor een nieuwe stagiair.
 • Tip: zet je stage op je CV/LinkedIn profiel, en wellicht kun je een aanbeveling vragen van je stagebegeleider.

Download:

Download hier het Stappenplan stage B&O.

Wil je meer weten over de specifieke procedure bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap? Download dan hier de brochure Stage als keuzecursus.

Dit document verstrek je aan je stageorganisatie voorafgaand aan de stage: Stageinformatie voor organisaties.

Geschikte stageplekken die bij de opleiding binnenkomen, worden in de Stagebank op de website van studievereniging Perikles neergezet.

Wil je meer weten, neem dan contact op met de stagecoördinator
Berber Noordzij
telefoon: 030 253 80 55
e-mail: stage.usbo@uu.nl

Statement of Insurance

Conform Nederlands recht (art. 7:661 lid 1 Burgerlijk Wetboek) is de studentstagiair die bij de uitvoering van zijn stagewerkzaamheden schade toebrengt aan de stagebiedende organisatie of derden, daarvoor in beginsel niet aansprakelijk. Hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de studentstagiair hiervoor is verzekerd (art. 7:661 lid 2 BW). Daarbij heeft de Universiteit Utrecht een extra clausule opgenomen in haar aansprakelijkheidsverzekering:

De Universiteit Utrecht heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd alle studenten van de Universiteit te Utrecht, zonder beperking naar faculteit, tijdens hun externe stage-activiteiten, mits deze stage geschiedt onder auspiciën en met medeweten van de Universiteit.

Bijzondere stages

Corona virus: Universiteit Utrecht volgt het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Zeker als je in het buitenland stage wilt lopen is een voorbereiding van een half jaar tot een jaar geen overbodige luxe. Begin dus op tijd. Houd er ook rekening mee dat je je stage aan moet melden in Osiris. Dit doe je zo:

 • Ga naar Osiris
 • Ga naar de tab 'buitenland'
 • Ga naar 'new request'
 • Kies 'internship/(field)research/other stay abroad'

Zorg ervoor dat je na het afronden van de aanvraag in Osiris je stage coördinator hiervan per mail op de hoogte brengt. 

Waar moet je aan denken?

Bij het organiseren van je stage kun je gebruik maken van een internationale stageovereenkomst (zoals deze modelovereenkomst). Controleer ook waarmee je rekening moet houden qua gezondheid en veiligheid.

Financiering

Stage lopen in het buitenland is niet goedkoop. Enkele nuttige links:

Visa en vergunningen  

 • Binnen de EU heb je geen visum of werkvergunning nodig.
 • Voor stages buiten Europa heb je altijd een werkvergunning en/of visum nodig. Houd er rekening mee dat het regelen van deze vergunning veel tijd kan kosten. Bij ontwikkelingslanden is dit soms wel een jaar!

Verzekeringen en aansprakelijkheid

 • Of je tijdens je stage voldoende verzekerd bent, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoogte van je stagevergoeding, de duur van je stage en je leeftijd. 
 • Belangrijk is dat je je individuele situatie goed hebt uitgezocht voordat je op stage gaat en een contract hebt ondertekend. Daar hoort ook bij welke verzekeringen je hebt en hoe e.e.a. volgens de wet en stagecontract is geregeld.

Reisadvies

 • Houd bij het kiezen van een mogelijke bestemming rekening met het volgende: De Universeit Utrecht volgt het beleid dat het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken leidend is.

REISADVIES

Houd bij het kiezen van een mogelijke bestemming rekening met het volgende: De Universiteit Utrecht volgt het beleid dat het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken leidend is. 

Je mag in ieder geval niet zonder overleg een studie, stage, onderzoek of een co-assistentschap plannen in een regio waarvoor het ministerie van Buitenlandse Zaken een reisadvies van classificatie oranje of rood heeft gegeven. 

De kleur gecodeerde adviezen zijn als volgt gecategoriseerd:  

Groen geen bijzondere veiligheidsrisico's
Geel let op, veiligheidsrisico's
Oranje alleen noodzakelijke reizen
Rood niet reizen

De International Offices van de Universiteit Utrecht zijn op de hoogte van deze reisadviezen. Als de code rood of oranje is mag er niet worden afgereisd. Programma's en examencommissies wordt geadviseerd geen plannen goed te keuren, studiepunten toe te kennen of subsidies te verlenen voor studie gerelateerde activiteiten in deze regio's. 

Als het reisadvies tijdens de uitwisseling verandert in code oranje, zal er altijd contact worden opgenomen met de individuele student om de situatie af te stemmen en te kijken wat de opties zijn.

Een stageplek is voor studenten met een beperking niet altijd even makkelijk te vinden. Loop je ergens tegenaan? Neem dan contact op met de stagecoördinator of de studieadviseur van je opleiding. Een aantal websites met nuttige tips en/of stagevacatures:

Als je topsport beoefent kan het lastig zijn om een geschikte stage te vinden. Steeds meer bedrijven komen deze groep studenten tegemoet met bijvoorbeeld flexibele werkuren of de mogelijkheid om de stage uit te smeren over een langere periode. Neem contact op met de stagecoördinator van je eigen opleiding voor meer informatie hierover.

Topsport en student geneeskunde? 
Dan kun je aan je studieadviseur vragen of je in aanmerking komt voor een “dichtbijverklaring”. Met een “dichtbijverklaring” kun je co-schappen volgen in ziekenhuizen die in de buurt van je studie- of sportadres staan.