Honours

Als je op zoek bent naar extra uitdaging tijdens je opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap, dan kun je die vinden in de B&O Academie, facultaire honourstrajecten of universitaire honourstrajecten.

De B&O Academie

De B&O Academie is een variant op honoursprogramma’s zoals andere opleidingen van de Universiteit Utrecht die hebben. De B&O Academie is het kader waarbinnen de verbredende, verdiepende, onderscheidende en internationale activiteiten van de bacheloropleiding zijn samengebracht. Als je meedoet aan een van deze activiteiten en die succesvol afrondt, versterk je je eigen profiel als B&O student. Daarnaast krijg je een aantekening op een speciale bijlage bij je diploma.

De activiteiten van de B&O Academie sluiten aan op het inhoudelijke studieprogramma van B&O. Er zijn drie verschillende vormen:

  • Curriculum-plus: deze activiteiten zijn verbonden met cursussen uit het hoofdprogramma van de opleiding.
  • Extra-curriculair: deze activiteiten vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma.
  • Curriculaire activiteiten: keuzemogelijkheden binnen het B&O studieprogramma die studiepunten opleveren, zoals studeren in het buitenland, het internationale Researchproject (georganiseerd in samenwerking met studievereniging Perikles) en UCU's Field Research Aruba, en de honours cursus Creating Societal Impact (samen met studenten van de Law Colleges, Utrecht University School of Economics en University College Utrecht). In het OER (en hieronder) vind je een actueel overzicht van de activiteiten.

Programma van de B&O Academie

Elk collegejaar is er een programma van de B&O Academie dat de coördinator bekend maakt. Het programma bestaat uit de volgende activiteiten:

Curriculum plus

Extra-curriculaire activiteiten

Curriculaire activiteiten

Scriptie plus

Praktische Informatie

Honoursaanbod Universiteit Utrecht

Ook UU-breed zijn er meerdere Honoursprogramma's waar je je voor kan opgeven.

Voor bachelorstudenten die op zoek zijn naar een extra academische uitdaging biedt het Honours College twee honoursprogramma’s aan. Je kunt kiezen uit het langdurige Nederlandstalige Descartes College en het kortlopende Engelstalige Da Vinci Project. Deze programma’s volg je naast je bacheloropleiding van de Universiteit Utrecht.