Na je bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) kun je ervoor kiezen om een aansluitende master te volgen, of om direct te gaan werken. De beroepsmogelijkheden en de oriëntatie op de arbeidsmarkt komen ook tijdens je studie aan de orde.

Bestuurs- en organisatiewetenschap besteedt in de bacheloropleiding veel aandacht aan arbeidsmarktoriëntatie. Deze oriëntatie vindt plaats binnen de reguliere bachelorcursussen (curriculair) en buiten de cursussen, bijvoorbeeld in samenwerking met studievereniging Perikles (extra-curriculair).

B&O onderscheidt vier vormen van arbeidsmarktoriëntatie:

  • Vaardigheden: Oefenen met vaardigheden gericht op het ontwikkelen van zelfkennis en zelfpresentatie (wat je wilt en wat je te bieden hebt). Ten behoeve van bijvoorbeeld helder (sollicitatiebrieven) kunnen schrijven, gespreksvoering, etc.
  • Netwerken: het bewust worden, zoeken en leggen van contacten die kansen en mogelijkheden tot samenwerking bieden.
  • Werkervaring: door ervaring met samenwerking en projectmatig werken ontdekken hoe je ‘werkt’, je krachten en zwakten doorzien, leerdoelen kunnen stellen.
  • Oriëntatie: kennis vergaren over de organisatie- en banenmarkt, vacatures onderzoeken op bruikbaarheid en doorgroeimogelijkheden, weten hoe organisaties functioneren.

Oriëntatie in de bacheloropleiding

Vanaf jaar 1 wordt er in de bacheloropleiding B&O aandacht besteed aan arbeidsmarktoriëntatie. Hieronder volgen enkele voorbeelden uit de verschillende jaren en cursussen. Klik hier voor een volledig overzicht.
 

  • Bachelor 1: In jaar 1 leer je verschillende vaardigheden die van pas komen op de arbeidsmarkt en leer je (publieke) organisaties kennen door eigen onderzoek. Daarbij kun je denken aan: het maken van een structuurdiagnose (OW1), een meeting met NS medewerkers (OW2) het uitvoeren bedrijfseconomische analyses (Economie), kwantitatief onderzoek doen voor een ‘echte’ publieke organisatie (KOPO) en diverse modules van de B&O Academie.
  • Bachelor 2: In jaar 2 worden vaardigheden verder uitgebouwd en bouw je aan je netwerk door opdrachtonderzoek bij een of meer organisaties. Concreet kun je denken aan: interviews doen en werkbezoeken bij publieke organisaties (BRM), leren opstellen van een beleidsplan (BRM), in groepsverband een opdrachtonderzoek doen (KO) en een casusonderzoek doen inclusief interviews (O&O).
  • Bachelor 3: In jaar 3 zijn er veel oriëntatiegerichte activiteiten binnen de specialistische onderdelen van de cursus Tussen Plan en Praktijk en binnen de leerkringen. Zoals: het presenteren en maken van een grote casusanalyse (TPP Algemeen), gastcolleges, werkbezoeken en seminars van practitioners (TPP specialisaties), onderzoek naar organisaties, soms in opdracht (leerkringen). In periode 4 heb je de mogelijkheid om een stage te doen in binnen- of buitenland.

Wat je zelf kunt doen

Wat kun je zelf nog meer doen om je te oriënteren en je netwerk te versterken? Je kunt lid worden van de USBO LinkedIn Group of bijvoorbeeld eens in de stagebank kijken. Daarnaast kun je deelnemen aan activiteiten van studievereniging Perikles zoals het bedrijvendiner, Suites (meelopen met een oud-student) en diverse masterclasses. De universiteit bied je daarnaast via Career services nog veel meer workshops, trainingen en andere vormen van begeleiding aan.

Coördinator arbeidsmarktoriëntatie

Je kunt ook contact opnemen met de coördinator arbeidsmarktoriëntatie van B&O, Berber Noordzij (b.r.h.noordzij@uu.nl / (030) 253 80 55).

Na de bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap kun je je verder specialiseren in een masterprogramma. Daarbij kun je denken aan B&O masterprogramma’s op het gebied van communicatie, organisatieverandering, bestuur en beleid, publiek management, human resource management, sport en onderzoek op het brede terrein van B&O, of aan de multidisciplinaire master European Governance. Kijk voor meer informatie bij 'Aansluitende masterprogramma's' onder Studieprogramma.

Natuurlijk kun je na je bachelor gaan werken. Je kansen op een goede baan zijn echter groter als je eerst nog een masteropleiding volgt. Dat kan bij B&O maar ook bij een andere opleiding. Daarna kun je aan de slag in een startpositie als beleidsmedewerker, organisatieadviseur, manager of onderzoeker. De meeste studenten van Bestuurs- en organisatiewetenschap vinden al snel na afronding van hun masterprogramma een baan die aansluit bij de opleiding. Zij volgen bijvoorbeeld traineeships bij ministeries of (organisatie)adviesbureaus, gaan aan het werk als projectmanager, als adviseur op het gebied van human resource management of worden beleidsmedewerker bij een gemeente of de provincie.

Wil je meer weten, neem dan contact op met de coördinator arbeidsmarktoriëntatie:
Berber Noordzij
telefoon: 030 253 80 55
e-mail: b.r.h.noordzij@uu.nl