Binnen 2 jaar na afstuderen volgt 96% van de bachelors Bestuurs- en Organisatiewetenschap een masterprogramma in Nederland (bron: KUO 2012). Van degenen die in het buitenland verder studeren en degenen die direct na de bachelor een baan zoeken, hebben we geen betrouwbare statistische gegevens. Daarom kunnen we pas goede carrièreperspectieven voor je schetsen na de master.

Kies een master.

Na de bacheloropleiding kun je je verder specialiseren in een masterprogramma. Daarbij kun je denken aan B&O masterprogramma’s op het gebied van communicatie, organisatieverandering, bestuur en beleid, publiek management, human resource management, sport en onderzoek op het brede terrein van B&O, of aan de multidisciplinaire master European Governance.

Het masterprogramma Bestuur en beleid gaat over de regels, organisaties en professionals die nodig zijn voor de aanpak van maatschappelijke problemen in een pluriforme, veranderende samenleving.

Lees verder

In het masterprogramma Communicatie, beleid en management leer je hoe organisaties met inzet van communicatie-instrumenten kunnen reageren en anticiperen op veranderingen in hum omgeving.

Lees verder

Organisaties, verandering en management gaat in op de verschillende aanleidingen en doelstellingen voor veranderingen in organisaties en de gevolgen daarvan.

Lees verder

Bij Publiek management leer je hoe de overheid met betrokken partijen werkt aan maatschappelijke vraagstukken van bijvoorbeeld criminaliteit, mobiliteit, probleemwijken, onderwijs en jeugdzorg.

Lees verder

The mastersprogram Research in Public Administration and Organizational Science gives you in-depth knowledge of societal problems and the critical challenges organizations in the public domain face.

Lees verder

Sportbeleid en sportmanagement gaat over het werk van organisaties die zich bezighouden met het organiseren, managen en besturen van de sportsector en over de maatschappelijke opdracht die zij hebben.

Lees verder

Bij SHRM analyseer je onderdelen van HR beleid van publieke en private organisaties, in samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen die organisaties.

Lees verder

Het masterprogramma European Governance bereid je voor om om te gaan met de complexiteit rondom bestuur en beleid in Europa, zowel in Nederland als Brussel.

Lees verder

Hulp bij het kiezen van een masterprogramma

Blijf je twijfelen, misschien ook óf je wel een master wilt doen? In de workshop Kiezen voor master en loopbaan leer je hoe je dat kunt aanpakken.