Als je een masterprogramma van bestuurs- en organisatiewetenschap wilt volgen en niet beschikt over een bachelor bestuurskunde of bestuurs- en organisatiewetenschap, dan is het volgen van de minor een vereiste.
Heb je net een bachelor afgerond of zit je in het laatste jaar van je bachelor en heb je ruimte voor een samenhangend pakket cursussen in de bestuurs- en organisatiewetenschap? Ook dan kun je je inschrijven voor deelname aan de minor b&o algemeen.
 
Binnen de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap richten we ons op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Wetenschap en praktijk zijn in het onderwijs van b&o altijd nauw met elkaar verweven. Wij willen je wetenschappelijke en praktische inzichten geven die een bijdrage bieden aan de ontwikkeling van de dagelijkse praktijk in organisaties.

Wil je weten hoe organisaties inspelen op de samenleving die voortdurend in ontwikkeling is, die steeds meer diversiteit kent en waarin verantwoordelijkheden in politiek en bestuur een steeds terugkerend onderwerp op de agenda zijn? Wil je weten hoe organisaties in de dienstverlening en hun klanten omgaan met de soms uiteenlopende meningen, wensen en belangen van alle betrokkenen? Of wil je kennis nemen van de dynamiek binnen organisaties, op het gebied van leren en communiceren in organisaties, op het gebied van leiderschap en organisatiecultuur? Als dit de vragen zijn die jou bezighouden, dan ben je bij de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (b&o) aan het juiste adres.

 

In de minor volg je drie verplichte onderdelen en maak je daarnaast een keuze tussen twee onderzoeksonderdelen:

De cursus Onderzoek in Bestuur en Organisatie (USG5071) is bedoeld voor studenten die nog geen ervaring hebben met sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor studenten Geesteswetenschappen of Rechtsgeleerdheid.

De cursus Kwalitatief onderzoek in Bestuur en Organisatie (USG5070) is bedoeld voor studenten die wel ervaring hebben met kwantitatief onderzoek, maar nog niet met kwalitatief  sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Aangepast minorprogramma

Het is mogelijk dat je elders cursussen hebt gevolgd die zoveel overlap met een B&O minoronderdeel vertonen dat het volgen van deze cursus als onderdeel van de minor niet zinvol is. In dat geval kun je de examencommissie Bestuurs- en Organisatiewetenschap toestemming vragen om een zogenaamd ‘aangepast minorprogramma’ te doen: in plaats van het onderdeel waarvoor jij al voldoende kennis in huis hebt, volg je dan een b&o keuzecursus om de minor te completeren. Neem hiervoor tijdig contact op met de examencommissie via examencommissie.usbo@uu.nl.

Het b&o onderwijsaanbod is zo geprogrammeerd dat je de minor zowel in een jaar (een onderdeel per periode) als in een half jaar (twee onderdelen per periode) kunt afronden. Houd er wel rekening mee dat het aantal plaatsen in de minor beperkt is. Je aanmelding voor de minor betekent dus niet automatisch toelating.

In het algemeen gelden voor 2018-2019 de volgende inschrijfperiodes in de semesters:

Semester 1

(3 september 2018 t/m 1 februari 2019)
inschrijving: 28 mei t/m 24 juni 2018 (periode 1 en 2)
na-inschrijving: 20 en 21 augustus 2018 (periode 1) en 22 en 23 oktober 2018 (periode 2)
 
Semester 2
(4 februari 2019 t/m 5 juli 2019)
inschrijving: 29 oktober t/m 25 november 2018 (periode 3 en 4)
na-inschrijving: 21 en 22 januari 2019 (periode 3) en 1 en 2 april 2019 (periode 4)

 
Let op: Als je je in de eerste twee weken van de inschrijfperiode hebt aangemeld voor de minor die van start gaat, dan ontvang je vóór sluiting van de inschrijfperiode bericht over plaatsing. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat je, bij een eventuele overinschrijving op de minor, nog binnen de inschrijfperiode op zoek kunt naar een andere invulling van je semester. Wij berichten je tijdig of je de minor kunt volgen.
 
De na-inschrijvingsdagen zijn bedoeld voor wijzigingen. Dat kunnen zowel uitschrijvingen als aanvullingen zijn.

Om je aan te melden voor de minor kun je gebruik maken van het aanmeldingsformulier (alleen beschikbaar tijdens inschrijfperiodes).

Studenten Universiteit Utrecht

Aanmelden voor een minor kan je als student aan de Universiteit Utrecht alleen in de inschrijfperiodes doen, met behulp van het formulier op deze website. Op dit formulier geef je aan welke cursussen in de minor je in dit studiejaar wilt volgen. Je geeft ook aan in welke periode je welke cursus wil gaan volgen. De opleiding b&o verzorgt in inschrijving op de minor en bijbehorende cursussen. Wijzigingen in je inschrijvingen zijn mogelijk in de nainschrijvingsdagen.
 

Studenten andere universiteiten en HBO’s

Ook als niet UU-student dien je je voor de minor van b&o aan te melden via het formulier op deze website. Via dit formulier kun je je in één keer aanmelden voor alle verplichte minorvakken. Op dit formulier geef je aan welke cursussen in de minor je in dit studiejaar wil volgen. Je geeft ook aan in welke periode je welke cursus wilt volgen. De opleiding b&o verzorgt in inschrijving op de minor en bijbehorende cursussen. Wijzigingen in je inschrijvingen zijn mogelijk in de na-inschrijvingsdagen.

HBO studenten

Het is bij bestuurs- en organisatiewetenschap zeer beperkt mogelijk om met een HBO opleiding, aangevuld met de minor, door te stromen naar één van de masterprogramma’s. Dit is alleen mogelijk bij het masterprogramma Sportbeleid en Sportmanagement en bij de masterprogramma’s waar de eigen HBO-instelling pre-masterafspraken voor heeft gemaakt met de opleiding b&o. Kijk voor meer informatie op deze website bij het masterprogramma van je interesse.

De opleiding b&o schrijft je na ontvangst van het formulier in als gaststudent van de Universiteit Utrecht. Je ontvangt ongeveer 3 weken na je minorinschrijving van de Universiteit Utrecht een studentaccount (Solis-ID), inclusief een mailadres (Studentsmail). Daarna dien je zelf eventuele inschrijvingen en wijzigingen via Osiris Student te doen, in de inschrijfperiodes.
 

Inschrijving als contractstudent

Ook als je niet (meer) studeert aan een instelling voor Hoger of Wetenschappelijk Onderwijs kun je je inschrijven voor een minor. Je schrijft je dan in als contractstudent. Let op: als contractstudent van de UU heb je bij DUO geen recht op studiefinanciering en/of OV-jaarkaart!
Als contractstudent kun je je voor de minor van b&o aanmelden via het formulier op deze website.  Via dit formulier kun je je in één keer inschrijven voor alle verplichte minorvakken. Op dit formulier geef je aan welke cursussen in de minor je in dit studiejaar wil volgen. Je geeft ook aan in welke periode je welke cursus wilt volgen. De opleiding b&o verzorgt in inschrijving op de minor en bijbehorende cursussen. Wijzigingen in je inschrijvingen zijn mogelijk in de na-inschrijvingsdagen.
 
De opleiding b&o schrijft je na ontvangst van het formulier in als gaststudent van de Universiteit Utrecht. Je ontvangt ongeveer 3 weken na je minorinschrijving van de Universiteit Utrecht een studentaccount (Solis-ID), inclusief een mailadres (Studentsmail). Daarna dien je zelf eventuele inschrijvingen en wijzigingen via Osiris Student te doen.

 1. Studenten die zich aanmelden door het invullen van het formulier, worden door de opleiding b&o voor de minor b&o algemeen en de verplichte minorcursussen van het aankomende studiejaar ingeschreven.
 2. Alle studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van het aanmeldingsformulier voor de minor. Bij incorrecte of onvolledige aanmelding wordt het formulier niet in behandeling genomen.
 3. Vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen, krijgen UU-studenten en studenten van een HBO waarmee een samenwerkingscontract is gesloten plaatsingsvoorrang op de minor. Overige studenten of studenten van andere universiteiten komen in aanmerking voor overgebleven cursusplaatsen.
 4. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding tijdens de inschrijfperiode, met het in punt 3 genoemde voorbehoud.
 5. B&O informeert studenten die de minor volgen per e-mail of post over het onderwijs, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet hebben ontvangen van deze informatie. Studenten die de b&o minor volgen zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de b&o onderwijsinformatie.
 6. De opleiding verstrekt per student één minoraantekening.
 7. De minoraantekening verschijnt bij studenten van de Universiteit Utrecht op de diplomabijlage. Aan studenten van de Universiteit Utrecht wordt daarom geen minorcertificaat verstrekt.
 8. Gaststudenten van de Universiteit Utrecht kunnen na afronding van de minor een gewaarmerkt overzicht van behaalde resultaten aanvragen bij minors.usbo@uu.nl.
 9. Contractstudenten van de Universiteit Utrecht kunnen na afronding van de minor een certificaat aanvragen bij minors.usbo@uu.nl.
 10. Een behaalde minor b&o algemeen is geen garantie voor toelating tot de b&o masters.
 11. Studenten hebben, vanaf het moment waarop ze beginnen met de eerste cursus van de minor, maximaal 2 jaar de tijd om de minor af te ronden. 

Onderwijsperiodes

Het academische jaar is verdeeld in de volgende semesters en periodes:

Semester 1: 3 september 2018 - 1 februari 2019
Periode 1: 3 september 2018 - 9 november 2018
Periode 2: 12 november 2018 - 1 february 2019

Semester 2: 4 februari 2019 - 5 juli 2019
Periode 3: 4 februari 2019 - 19 april 2019
Periode 4: 22 april 2019 - 5 juli 2019

Onderwijsroosters en toetsroosters

Je onderwijsrooster en toetsrooster vind je in MyTimetable en de MyUU app.

Timeslots

Binnen de Universiteit Utrecht wordt geroosterd volgens timeslots: vaste combinaties van dagdelen en blokken (die bestaan uit onderwijsbijeenkomsten van 1 uur en 3 kwartier). Elk timeslot heeft een letter als code. Alle van die letter voorziene dagdelen/blokken vallen in één timeslot. Een voorbeeld: timeslot A omvat dus als mogelijke onderwijsmomenten: maandagochtend (a1 en a2), dinsdagavond (a3) en woensdagochtend (a4 en a5). De timeslotcode wordt vermeld in de vakbeschrijving en/of in Osiris. Je kan daardoor voor elke cursus zien welke dagdelen er voor de onderwijsbijeenkomsten zijn gereserveerd en je agenda daarop afstemmen. Bovendien kun je op deze manier dubbele inschrijvingen voorkomen van cursussen die op hetzelfde tijdstip/in hetzelfde timeslot worden gegeven.

Kosten

Studenten die als contractstudent de b&o minor volgen, kunnen op twee manieren cursusgeld betalen:

Per cursus € 500,- (exclusief studiemateriaal). Elke periode dat er een cursus wordt gevolgd, ontvang je een factuur. De minor bestaat uit vier cursussen, dus in totaal betaal je € 500,- x 4 = € 2000,- voor het hele studiejaar.
Alle cursussen/de gehele minor in een keer aan het begin van het jaar, a € 1750,-  (exclusief studiemateriaal). Dit levert je een korting van € 250,- op. Je betaalt bij deze optie aan het begin van het studiejaar eenmalig het totale bedrag van € 1750,-.

Restitutie

Restitutie is alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Bij restitutie betaal je eenmalig € 50,- aan administratiekosten. Daarnaast wordt de eventueel verrekende korting op de cursus niet gerestitueerd: studenten betalen € 500,- per gevolgde cursus. Die cursuskosten en administratiekosten worden verrekend met het bedrag wat je reeds betaald hebt, te weten € 1750,-. 

De minorcursussen worden verzorgd door de opleiding b&o en vallen daarmee onder het Onderwijs- en Examenreglement van de b&o-opleiding. Kijk op het studiepunt voor de volledige regeling. Hoofdstuk 5 gaat over toetsing.

Het is belangrijk om te weten dat als je je inschrijft voor een cursus, je automatisch aangemeld bent voor de eerste toetsmogelijkheden van die cursus. Als je recht hebt op herkansingen, dan word je door de afdeling Onderwijs- en Studentzaken van USBO daarvoor ingeschreven in Osiris. Je ontvangt daarvan een bevestiging per e-mail.

Na de inschrijfperiode ontvang je van de opleiding via de studentsmail een bevestiging van je minorinschrijving. Informatie over de cursus, de verplichte literatuur en andere informatie over de cursus kun je vinden bij ‘programma minor’ op deze website. Ongeveer 6 weken voorafgaand aan een nieuwe onderwijsperiode is de roostering definitief bekend. Eventuele nadere cursusinformatie zal uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de cursus worden gemaild.

Meer weten? Neem dan contact op met de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap. 

Contactpersoon: Hetty Faber
e-mail: minors.usbo@uu.nl
telephone: 030-253 8101