Als je een masterprogramma van bestuurs- en organisatiewetenschap wilt volgen en niet beschikt over een bachelor bestuurskunde of bestuurs- en organisatiewetenschap, dan is het volgen van de minor een vereiste.
Heb je net een bachelor afgerond of zit je in het laatste jaar van je bachelor en heb je ruimte voor een samenhangend pakket cursussen in de bestuurs- en organisatiewetenschap? Ook dan kun je je inschrijven voor deelname aan de minor b&o.
 
Binnen de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap richten we ons op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Wetenschap en praktijk zijn in het onderwijs van b&o altijd nauw met elkaar verweven. Wij willen je wetenschappelijke en praktische inzichten geven die een bijdrage bieden aan de ontwikkeling van de dagelijkse praktijk in organisaties.

Wil je weten hoe organisaties inspelen op de samenleving die voortdurend in ontwikkeling is, die steeds meer diversiteit kent en waarin verantwoordelijkheden in politiek en bestuur een steeds terugkerend onderwerp op de agenda zijn? Wil je weten hoe organisaties in de dienstverlening en hun klanten omgaan met de soms uiteenlopende meningen, wensen en belangen van alle betrokkenen? Of wil je kennis nemen van de dynamiek binnen organisaties, op het gebied van leren en communiceren in organisaties, op het gebied van leiderschap en organisatiecultuur? Als dit de vragen zijn die jou bezighouden, dan ben je bij de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (b&o) aan het juiste adres.

 

* Om aan deze cursus te mogen deelnemen, moet je de minorcursus Bestuur en Beleid (USG5010) of de minorcursus Management van Organisaties (USG5050) hebben gevolgd.

** In de minor volg je drie verplichte onderdelen en maak je daarnaast een keuze tussen twee onderzoeksonderdelen:

De cursus Onderzoek in Bestuur en Organisatie (USG5071) is bedoeld voor studenten die nog geen ervaring hebben met sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor studenten Geesteswetenschappen of Rechtsgeleerdheid.

De cursus Kwalitatief onderzoek in Bestuur en Organisatie (USG5070) is bedoeld voor studenten die wel ervaring hebben met kwantitatief onderzoek, maar nog niet met kwalitatief  sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Aangepast minorprogramma

Het is mogelijk dat je elders cursussen hebt gevolgd die zoveel overlap met een B&O minoronderdeel hebben dat het volgen van deze cursus als onderdeel van de minor niet zinvol is. In dat geval kun je de examencommissie Bestuurs- en Organisatiewetenschap toestemming vragen om een zogenaamd ‘aangepast minorprogramma’ te doen: in plaats van het onderdeel waarvoor jij al voldoende kennis in huis hebt, volg je dan een B&O keuzecursus om de minor te completeren. Neem hiervoor tijdig contact op met de examencommissie via examencommissie.usbo@uu.nl.

Het B&O onderwijsaanbod is zo geprogrammeerd dat je de minor zowel in een jaar (een onderdeel per periode) als in een half jaar (twee onderdelen per periode) kunt afronden. Houd er wel rekening mee dat het aantal plaatsen in de minor beperkt is. Je aanmelding voor de minor betekent dus niet automatisch toelating.

De inschrijfperiodes voor keuzeonderwijs in het studiejaar 2021-2022 zijn als volgt:

Voor semester 1 (periode 1 en 2): 31 mei t/m 27 juni 2021

Na-inschrijving: 23 en 24 augustus 2021 (periode 1), 25 en 26 oktober 2021 (periode 2)

Semester 1 loopt van 6 september 2021 t/m 6 februari 2022

Voor semester 2 (periode 3 en 4): 1 november t/m 28 november 2021 (periode 3 en 4)

Na-inschrijving: 24 en 25 januari 2022 (periode 3), 4 en 5 april 2022 (periode 4)

Semester 2 loopt van 7 februari 2022 t/m 1 juli 2022

 
Let op: Als je je in de eerste twee weken van de inschrijfperiode hebt aangemeld voor de minor die van start gaat, dan ontvang je vóór sluiting van de inschrijfperiode bericht over plaatsing. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat je, bij een eventuele overinschrijving op de minor, nog binnen de inschrijfperiode op zoek kunt naar een andere invulling van je semester. Wij berichten je op tijd of je de minor kunt volgen.
 
De na-inschrijfdagen zijn bedoeld voor wijzigingen. Dat kunnen zowel uitschrijvingen als aanvullingen zijn.

Let op: er zijn twee verschillende aanmeldformulieren (alleen beschikbaar tijdens de inschrijfperiodes!):

1. Een formulier dat bestemd is voor studenten die in het studiejaar 2021-2022 van start willen gaan met de minor:

2. Een formulier dat bestemd is voor studenten die in het studiejaar 2020-2021 zijn gestart met de minor, en die de minor in 2021-2022 willen afronden.

 

Studenten Universiteit Utrecht

Aanmelden voor een minor kan je als student aan de Universiteit Utrecht alleen in de inschrijfperiodes doen, met behulp van het formulier op deze website. Op dit formulier geef je aan welke cursussen in de minor je in dit studiejaar wilt volgen. Je geeft ook aan in welke periode je welke cursus wilt gaan volgen. De opleiding B&O verzorgt inschrijving voor de minor en bijbehorende cursussen in Osiris. Wijzigingen in je inschrijvingen zijn mogelijk in de nainschrijvingsdagen.
 

Studenten andere universiteiten en HBO opleidingen

Ook als niet UU-student dien je je voor de minor van B&O aan te melden via het formulier op deze website. Via dit formulier kun je je in één keer aanmelden voor alle minorcursussen. Op dit formulier geef je aan welke cursussen in de minor je in dit studiejaar wil volgen. Je geeft ook aan in welke periode je welke cursus wilt volgen. De opleiding B&O verzorgt inschrijving voor de minor en bijbehorende cursussen in Osiris. Wijzigingen in je inschrijvingen zijn mogelijk tijdens de na-inschrijfdagen.

 

HBO studenten

Het is bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap zeer beperkt mogelijk om met een HBO opleiding, aangevuld met de minor, deel te nemen aan de selectieprocedure voor de masterprogramma's. Dit is alleen mogelijk bij het masterprogramma Sportbeleid en Sportmanagement. Daarnaast zijn tussen de Hogeschool Utrecht (opleiding HRM) en de opleiding B&O afspraken gemaakt die toelating mogelijk maken na het volgen van een premasterprogramma. 

De opleiding B&O schrijft je na ontvangst van het formulier in als gaststudent van de Universiteit Utrecht. In de bevestiging van je deelname wordt het aan jou toegekende UU studentnummer (Solis ID) vermeld. Van de ICT-afdeling van de UU ontvang je op het door jou opgegeven e-mailadres het bijbehorende UU e-mailadres en wachtwoord. 
 

Inschrijving als contractstudent

Ook als je niet (meer) studeert aan een instelling voor Hoger of Wetenschappelijk Onderwijs kun je je inschrijven voor een minor. Je schrijft je dan in als contractstudent. Let op: als contractstudent van de UU heb je bij DUO geen recht op studiefinanciering en/of OV-jaarkaart!
Als contractstudent kun je je voor de minor van B&O aanmelden via het formulier op deze website.  Via dit formulier kun je je in één keer inschrijven voor alle verplichte minorvakken. Op dit formulier geef je aan welke cursussen in de minor je in dit studiejaar wil volgen. Je geeft ook aan in welke periode je welke cursus wilt volgen. De opleiding B&O verzorgt inschrijving voor de minor en bijbehorende cursussen in Osiris. Wijzigingen in je inschrijvingen zijn mogelijk in de na-inschrijvingsdagen.
 
De opleiding B&O schrijft je na ontvangst van het formulier in als contractstudent van de Universiteit Utrecht. In de bevestiging van je deelname wordt het aan jou toegekende UU studentnummer (Solis ID) vermeld. Van de ICt-afdeling van de UU ontvang je op het door jou opgegeven e-mailadres het bijbehorende UU e-mailadres en wachtwoord. Daarna dien je zelf eventuele inschrijvingen en wijzigingen via Osiris Student te doen.

  1. Studenten die zich aanmelden door het invullen van het formulier, worden door de opleiding B&O voor de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap en de verplichte minorcursussen van het aankomende studiejaar ingeschreven.
  2. Alle studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van het aanmeldingsformulier voor de minor. Bij incorrecte of onvolledige aanmelding wordt het formulier niet in behandeling genomen.
  3. Inschrijving geschiedt in de eerste twee weken van de aanmeldperiode op volgorde van binnenkomst. Daarna krijgen, vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen, UU-studenten en studenten van een HBO waarmee een samenwerkingscontract is gesloten plaatsingsvoorrang op de minor. Overige studenten of studenten van andere universiteiten komen in aanmerking voor overgebleven cursusplaatsen.
  4. B&O informeert studenten die de minor volgen per e-mail of via Blackboard over het onderwijs, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet hebben ontvangen van deze informatie. Studenten die de B&O minor volgen zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de b&o onderwijsinformatie.
  5. De opleiding verstrekt per student één minoraantekening.
  6. De minoraantekening verschijnt bij studenten van de Universiteit Utrecht op de diplomabijlage. Aan studenten van de Universiteit Utrecht wordt daarom geen minorcertificaat verstrekt.
  7. Gaststudenten van de Universiteit Utrecht kunnen na afronding van de minor een gewaarmerkt overzicht van behaalde resultaten aanvragen bij minors.usbo@uu.nl.
  8. Contractstudenten van de Universiteit Utrecht kunnen na afronding van de minor een certificaat aanvragen bij minors.usbo@uu.nl.
  9. Een behaalde minor B&O is geen garantie voor toelating tot de masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
  10. Studenten hebben, vanaf het moment waarop ze beginnen met de eerste cursus van de minor, maximaal 2 jaar de tijd om de minor af te ronden. 

Onderwijsperiodes

Het academisch jaar 2021-2022 is verdeeld in de volgende semesters en periodes:

Semester 1: 6 september 2021 t/m 6 februari 2022

Periode 1: 6 september 2021 t/m 12 november 2021
Periode 2: 15 november 2020 t/m 4 februari 2021

Semester 2: 7 februari 2022 t/m 1 juli 2022

Periode 3: 7 februari 2022 t/m 22 april 2022
Periode 4: 25 april 2022 t/m 1 juli 2022

Onderwijsroosters en toetsroosters

Je onderwijsrooster en toetsrooster vind je in MyTimetable en de MyUU app.

Timeslots

Binnen de Universiteit Utrecht wordt geroosterd volgens timeslots: vaste combinaties van dagdelen en blokken (die bestaan uit onderwijsbijeenkomsten van 1 uur en 3 kwartier). Elk timeslot heeft een letter als code. Alle van die letter voorziene dagdelen/blokken vallen in één timeslot. Een voorbeeld: timeslot A omvat dus als mogelijke onderwijsmomenten: maandagochtend (a1 en a2), dinsdagavond (a3) en woensdagochtend (a4 en a5). De timeslotcode wordt vermeld in de cursusbeschrijving en/of in Osiris. Je kan daardoor voor elke cursus zien welke dagdelen er voor de onderwijsbijeenkomsten zijn gereserveerd en je agenda daarop afstemmen. Bovendien kun je op deze manier dubbele inschrijvingen voorkomen van cursussen die op hetzelfde tijdstip/in hetzelfde timeslot worden gegeven.

Kosten

Studenten die als contractstudent de B&O minor volgen, kunnen op twee manieren cursusgeld betalen:

Per cursus € 500,- (exclusief studiemateriaal). Elke periode dat er een cursus wordt gevolgd, ontvang je een factuur. De minor bestaat uit vier cursussen, dus in totaal betaal je € 500,- x 4 = € 2000,- voor het hele studiejaar.
Alle cursussen/de gehele minor in een keer aan het begin van het semester waarin je van start gaat met de minor, à € 1750,-  (exclusief studiemateriaal). Dit levert je een korting van € 250,- op. Je betaalt bij deze optie aan het begin van het semester waarin je van start gaat met de minor eenmalig het totale bedrag van € 1750,-.

Restitutie

Restitutie is alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Bij restitutie betaal je eenmalig € 50,- aan administratiekosten. Daarnaast wordt de eventueel verrekende korting op de cursus niet gerestitueerd: studenten betalen € 500,- per gevolgde cursus. Die cursuskosten en administratiekosten worden verrekend met het bedrag wat je reeds betaald hebt, te weten € 1750,-. 

De minorcursussen worden verzorgd door de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap en vallen daarmee onder de Onderwijs- en Examenregeling van deze opleiding. Kijk op de studentsite voor de volledige regeling. Hoofdstuk 5 gaat over toetsing.

Het is belangrijk om te weten dat als je je inschrijft voor een cursus, je automatisch aangemeld bent voor de eerste toetsmogelijkheden van die cursus. Als je recht hebt op herkansingen, dan word je door de afdeling Onderwijs- en Studentzaken van de opleiding B&O daarvoor ingeschreven in Osiris. Je ontvangt daarvan een bevestiging per e-mail.

Na de inschrijfperiode ontvang je van de opleiding via je UU e-mailadres een bevestiging van je minorinschrijving. Informatie over de cursus, de verplichte literatuur en andere informatie over de cursus kun je vinden bij ‘programma minor’ op deze website door te klikken op de betreffende cursustitel. Ongeveer 6 weken voorafgaand aan een nieuwe onderwijsperiode is de roostering definitief bekend. Eventuele nadere cursusinformatie zal uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de cursus worden gemaild of via Blackboard gepubliceerd.

Meer weten? Neem dan contact op met de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap. 

Contactpersoon: Hetty Faber
e-mail: minors.usbo@uu.nl
telephone: 030-253 8101