Regelingen en procedures

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

De opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) stelt elk studiejaar een nieuw Onderwijs- en Examenreglement (OER) vast. Hierin vind je belangrijke regels van de opleiding over toelating, doorstroom, toetsen, herkansen, inbreng van keuzevakken en afstuderen. Als student word je geacht op de hoogte te zijn van de regelingen die jouw opleiding in het OER heeft vastgelegd. Let er op dat elke opleiding een eigen OER heeft. Volg je keuzeonderdelen bij een andere opleiding, dan kun je te maken krijgen met andere regels op het gebied van bijvoorbeeld inschrijving of herkansing dan je bij B&O gewend bent.

Studentenstatuut en Reglement Examencommissie

Naast het OER zijn er nog twee belangrijke documenten waarin je veel informatie kunt vinden over jouw rechten en plichten als UU student, namelijk in het Studentenstatuut en het Reglement Examencommissie.

Klachtenregeling en klachtencoördinator B&O

Mocht je een klacht of een bezwaar willen indienen, kijk dan naar de regelingen met betrekking tot klachten, bezwaar en beroep. De klachtencoördinator van de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap is het Hoofd Onderwijs- en Student Zaken Inge Tacke.

Literatuurrichtlijn en anti-plagiaatcontrole

Tot slot is het goed om de literatuurrichtlijn van B&O en de informatie over anti-plagiaatcontrole goed door te lezen. Ben je beschuldigd van fraude of plagiaat? Dan volgt een procedure. Ook daarover kun je hier meer lezen.