Inspraak en medezeggenschap

Als student heb je verschillende mogelijkheden tot inspraak en medezeggenschap bij de Universiteit Utrecht. Je kunt meepraten over je eigen opleiding, het departement en de faculteit waaraan je studeert, maar je hebt ook inspraak in het reilen en zeilen van de Universiteit Utrecht als geheel.

Kwaliteitszorg

Bij de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap is er een opleidingscommissie en zijn er twee opleidingsbesturen (voor bachelor- en masteropleiding). Bovendien krijgen studenten ieder jaar de kans om mee te praten over het onderwijs in de studentenpanels. Deze vormen van inspraak en medezeggenschap zijn onderdeel van de kwaliteitszorg van de opleiding

Faculteitsraad en Universiteitsraad

Daarnaast zijn studenten van de opleiding B&O vertegenwoordigd in het bestuur van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), de Faculteitsraad en kunnen zij zich kandidaat stellen voor de Universiteitsraad. Daar wordt over meer dan het onderwijs alleen gesproken.