Met de invoering van het Grade Point Average (GPA) voor Utrechtse bachelor- en masterstudenten kunnen studenten zich gemakkelijker kwalificeren voor buitenlandse master- en PhD-programma’s, beursaanvragen of sollicitatieprocedures. Ook in Nederland wordt bij universitaire toelatingsprocedures en in sollicitatieprocedures steeds vaker naar het GPA gevraagd.

Het GPA van de Universiteit Utrecht is vergelijkbaar met dat van Amerikaanse of Engelse universiteiten, maar een toelichting is altijd nodig. De wijze van berekenen van het GPA verschilt namelijk per universiteit. Op het Internationaal Diploma Supplement staat daarom ook een toelichting bij het GPA.

International Diploma Supplement

Bij alle studenten die na september 2007 het eerste jaar van hun bacheloropleiding of masterprogramma starten, wordt het afsluitende (final) GPA verplicht op het International Diploma Supplement bij de examenbul vermeld. Het GPA wordt bepaald door het gemiddelde tentamencijfer, gewogen naar studiepunten. Het GPA wordt uitgedrukt in gradepoints met 2 decimalen op een glijdende schaal volgens deze tabel.

Verschillende typen GPA

  1. Het GPA van een bacheloropleiding is het gewogen gemiddelde van alle tentamencijfers die zijn behaald voor een bachelordiploma na het eerste jaar van inschrijving. De resultaten uit het eerste jaar worden dus niet meegerekend.
  2. Het GPA van een masterprogramma is het gewogen gemiddelde van alle behaalde resultaten van dat programma.