Geld

Als je ervoor kiest om je collegegeld in één keer te betalen, wordt het totale bedrag dat je aan collegegeld moet betalen, in één keer geïnd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Je kunt er ook voor kiezen om je collegegeld in termijnen te betalen. In dat geval betaal je bij de inning van de eerste termijn € 24,- administratiekosten.

Van welke bankrekening kan er geïnd worden?
 • een lopende bankrekening van een Nederlandse bank of een bank uit een ander SEPA-land
 • GEEN spaarrekening

Betaalt iemand anders het collegegeld voor je, dan kan dit via digitale incassomachtiging alleen van een Nederlandse bankrekening. Hiervoor heeft deze persoon een DigiD nodig.

Wat zijn de gevolgen van akkoordverklaring van de digitale machtiging?

Door de digitale machtiging te bevestigen, machtigt de rekeninghouder de Universiteit Utrecht om het collegegeld in één keer van de rekening af te schrijven. 

Voor welke periode geef ik de digitale machtiging af?

De machtiging geldt voor de periode van september tot en met augustus. De rekeninghouder moet ervoor zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat. Als het saldo niet toereikend blijkt, kan dit gevolgen hebben.

Zijn er administratiekosten verbonden aan betaling ineens?

Er zijn geen administratiekosten verbonden aan een betaling ineens.

Tot wanneer kan ik mijn digitale machtiging wijzigen, bijvoorbeeld van betaling ineens naar betaling in termijnen?

Je kunt de betaalwijze aanpassen tot en met:

 • 11 september (als je per september start)
 • 11 januari (als je per februari start)

Aan betaling in termijnen zijn €24,- administratiekosten verbonden, die bij de inning van de eerste termijn in rekening worden gebracht. 

Hoe wijzig ik de betaalgevevens?

 1. Ga naar Studielink <Mijn opleidingen> en klik de opleiding aan waarvoor je de betaalgegevens wilt wijzigen (dit is alleen mogelijk via de desktop-versie van Studielink, niet via de mobiele website).
 2. Onder <Betaalgegevens> vind je de button <Wijzig betaalgegevens>.
 3. Je komt in de omgeving <Wijzigen betaalgegevens>
 4. Hier kun je de betaalwijze, wie er betaalt en de betaalgegevens van de rekeninghouder wijzigen.

Mocht het niet lukken, of heb je de digitale machtiging al bevestigd? Neem dan contact op met Studentenservice om de betaalgegevens te wijzigen. 

Kan ik tijdens het collegejaar mijn betaalgegevens wijzigen?

Ja dat kan.

 • Betaal je zelf het collegegeld?
  Dan kun je een wijziging in betaalgegevens doorgeven via e-mail aan collegegeld@uu.nl. Vermeld in de e-mail de nieuwe betaalgegevens, je volledige naam en studentnummer. 
 • Betaalt iemand anders het collegegeld?
  Dan kun je de betaalgegevens alleen schriftelijk wijzigen. Stuur een brief, met hierin de nieuwe rekeninggegevens, je volledige naam, studentnummer en een handtekening van zowel jezelf als van de rekeninghouder, per post naar:

  Universiteit Utrecht
  Centrale Studentenadministratie
  Postbus 80011
  3508 TC Utrecht

  Of lever het in bij de balie van Studentenservice.

 

Wanneer wordt er wat afgeschreven?

De inning van het totale collegegeld vindt plaats in één van de volgende weken (afhankelijk van het moment van inschrijving*).

 • Week 39 (september)
 • week 48 (november)
 • week 4 (januari)
 • week 13 (maart)
 • week 21 (mei)

*Sta je per september ingeschreven?
Alleen als de digitale machtiging vóór 13 september is bevestigd, en de inschrijving hiermee is afgerond, wordt het collegegeld gegarandeerd in week 39 (september) geïnd. Is je digitale machtiging op of na 13 september bevestigd, dan wordt het collegegeld mogelijk in de eerstvolgende inningsweek, week 48 (november) pas afgeschreven. Wij verzoeken je daarom om de digitale incassomachtiging vóór 13 september te bevestigen.

*Sta je per februari ingeschreven?
Wij verzoeken je de digitale incassomachtiging pas te bevestigen ná week 48 (november). Het collegegeld zal dan worden geïnd in week 4 (januari), als de digitale incassomachtiging vóór 13 januari is bevestigd, en de inschrijving hiermee is afgerond. Is je digitale machtiging op of na 13 januari bevestigd, dan wordt het collegegeld mogelijk in de daaropvolgende inningsweek, week 13 (maart), pas geïnd. Als de digitale incassomachtiging al vóór 13 september (of vóór 13 november) wordt bevestigd, en daarmee de inschrijving is afgerond, dan zal het collegegeld ook al in week 39 (of 48) worden geïnd.