Studentensite

Als je het collegegeld in één keer wilt betalen, vind je hier meer informatie over het afgeven van een digitale (incasso)machtiging. 

Voor deelname aan de regeling ‘incasso ineens’ gelden de volgende voorwaarden:

  • Het gebruikte rekeningnummer is van een Nederlandse bankrekening (of van een ander SEPA-land) en GEEN spaarrekening. Betaalt iemand anders het collegegeld voor jou, dan kan dit via digitale incassomachtiging alleen van een Nederlandse bankrekening. Hiervoor is een DigiD nodig.
  • Door de akkoordverklaring van de digitale machtiging machtigt de rekeninghouder de Universiteit Utrecht om het collegegeld in één keer van de rekening af te schrijven. Na ontvangst van de digitale bevestiging via Studielink zal incasso van het verschuldigde collegegeld plaatsvinden in één van de volgende weken: week 39, week 48, week 4, week 13 of week 22 (studiejaar 2016-2017, afhankelijk van moment van inschrijven).
  • De machtiging geldt voor de periode van september tot en met augustus van het betreffende studiejaar. De rekeninghouder moet zorgen voor een voldoende tegoed op de rekening. Als het saldo niet toereikend blijkt, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.
  • De afgegeven digitale machtiging voor betaling ineens kan worden gewijzigd in een machtiging voor betaling in termijnen, mits dit bijtijds gebeurt. Septemberinschrijvers hebben tot en met 13 september de tijd hun betaalwijze te veranderen. Schrijf je in per 1 februari, dan heb je tot en met 13 januari de tijd om je betaalwijze aan te passen. Aan het betalen in termijnen zijn €24,00 administratiekosten verbonden.
  • Een wijziging in betaalwijze geef je door via een e-mail aan collegegeld@uu.nl. Wordt er geïnd van de rekening van een derde? Dan is een schriftelijke wijziging nodig, die is ondertekend door jouzelf en de rekeninghouder. Deze wijziging kun je opsturen naar Studentenservice.
    Heb je de digitale machtiging in Studielink nog niet bevestigd? Dan kun je de betaalwijze zelf aanpassen in Studielink.

Bij inschrijving per 1 september

Het collegegeld zal worden geïnd in week 39 als de digitale incassomachtiging vóór 13 september is bevestigd, en de inschrijving is afgerond. Is dat op of na 13 september, dan wordt mogelijk het collegegeld in de daaropvolgende week, in inningsweek 48, geïnd. Wij verzoeken je daarom om de digitale incassomachtiging vóór deze datum te bevestigen.

Bij inschrijving per 1 februari (voor sommige master- en premasterprogramma’s)

Wij verzoeken je de digitale incassomachtiging pas te bevestigen ná week 48. Het collegegeld zal dan worden geïnd in week 4 als de digitale incassomachtiging vóór 13 januari is bevestigd, en de inschrijving is afgerond. Is dat op of na 13 januari, dan wordt het collegegeld mogelijk in de daaropvolgende week, in week 13 geïnd. Als de digitale incassomachting al vóór 13 september (of vóór 13 november) wordt bevestigd, en daarmee de inschrijving is afgerond, dan zal het collegegeld ook al in week 39 (of 48) worden geïnd.

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Algemene informatie