Als je ervoor kiest om je collegegeld in één keer te betalen, wordt het totale bedrag dat je aan collegegeld moet betalen, in één keer geïnd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Je kunt er ook voor kiezen om je collegegeld in termijnen te betalen. In dat geval betaal je bij de inning van de eerste termijn € 24,- administratiekosten.

 • een lopende bankrekening van een Nederlandse bank of een bank uit een ander SEPA-land
 • GEEN spaarrekening

Betaalt iemand anders het collegegeld voor je, dan kan dit via digitale incassomachtiging alleen van een Nederlandse bankrekening. Hiervoor heeft deze persoon een DigiD nodig.

Door de digitale machtiging te bevestigen, machtigt de rekeninghouder de Universiteit Utrecht om het collegegeld in één keer van de rekening af te schrijven. 

De machtiging geldt voor de periode van september tot en met augustus. De rekeninghouder moet ervoor zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat. Als het saldo niet toereikend blijkt, kan dit gevolgen hebben.

Er zijn geen administratiekosten verbonden aan een betaling ineens.

Je kunt de betaalwijze aanpassen tot en met:

 • 11 september (als je per september start)
 • 11 januari (als je per februari start)

Aan betaling in termijnen zijn €24,- administratiekosten verbonden, die bij de inning van de eerste termijn in rekening worden gebracht. 

Hoe wijzig ik de betaalgevevens?

 1. Ga naar Studielink <Mijn opleidingen> en klik de opleiding aan waarvoor je de betaalgegevens wilt wijzigen (dit is alleen mogelijk via de desktop-versie van Studielink, niet via de mobiele website).
 2. Onder <Betaalgegevens> vind je de button <Wijzig betaalgegevens>.
 3. Je komt in de omgeving <Wijzigen betaalgegevens>
 4. Hier kun je de betaalwijze, wie er betaalt en de betaalgegevens van de rekeninghouder wijzigen.

Mocht het niet lukken, of heb je de digitale machtiging al bevestigd? Neem dan contact op met Studentenservice om de betaalgegevens te wijzigen. 

Ja dat kan.

Ga in Osiris Student naar het tabblad Zaken, vervolgens naar Mijn zaken en start daar de nieuwe zaak CSa wijzigen betaalgegevens. Let op! Je kan alleen een aanvraag indienen als je een machtiging hebt afgegeven voor het betalen van je collegegeld.

Het kan voorkomen dat door een blokkade op je computer de pop-up OSIRIS-ZAAK in eerste instantie niet zichtbaar is. Dit kun je oplossen door de pop-up toe te staan.

Vul het formulier in om je betaalgegevens te laten wijzigen voor de betaling van het collegegeld.

Let op: Bij wijziging van betaling in termijn naar betaling ineens vindt er GEEN restitutie plaats van de betaalde administratiekosten.

De inning van het totale collegegeld vindt plaats in één van de volgende weken (afhankelijk van het moment van inschrijving*).

 • Week 39 (september)
 • week 48 (november)
 • week 4 (januari)
 • week 13 (maart)
 • week 21 (mei)

*Sta je per september ingeschreven?
Alleen als de digitale machtiging vóór 13 september is bevestigd, en de inschrijving hiermee is afgerond, wordt het collegegeld gegarandeerd in week 39 (september) geïnd. Is je digitale machtiging op of na 13 september bevestigd, dan wordt het collegegeld mogelijk in de eerstvolgende inningsweek, week 48 (november) pas afgeschreven. Wij verzoeken je daarom om de digitale incassomachtiging vóór 13 september te bevestigen.

*Sta je per februari ingeschreven?
Wij verzoeken je de digitale incassomachtiging pas te bevestigen ná week 48 (november). Het collegegeld zal dan worden geïnd in week 4 (januari), als de digitale incassomachtiging vóór 13 januari is bevestigd, en de inschrijving hiermee is afgerond. Is je digitale machtiging op of na 13 januari bevestigd, dan wordt het collegegeld mogelijk in de daaropvolgende inningsweek, week 13 (maart), pas geïnd. Als de digitale incassomachtiging al vóór 13 september (of vóór 13 november) wordt bevestigd, en daarmee de inschrijving is afgerond, dan zal het collegegeld ook al in week 39 (of 48) worden geïnd.