Studentensite

Als je het collegegeld in termijnen wilt betalen, vind je hier meer informatie over het afgeven van een digitale (incasso)machtiging. 

Voor deelname aan de regeling ‘incasso in termijnen’ gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gebruikte rekeningnummer is van een Nederlandse bankrekening (of van een ander SEPA-land) en GEEN spaarrekening. Betaalt iemand anders het collegegeld voor jou, dan kan dit via digitale incassomachtiging alleen van een Nederlandse bankrekening. Hiervoor is een DigiD nodig.
 • Door de akkoordverklaring van de digitale machtiging machtigt de rekeninghouder de Universiteit Utrecht om het collegegeld in vijf termijnen van de rekening af te schrijven.
 • Aan de regeling zijn € 24,00 administratiekosten verbonden. Dit bedrag wordt tegelijk met de eerste termijn geïnd. N.B. Maak je gebruik van een incasso in termijnen, dan krijg je de administratiekosten na beëindiging van je inschrijving NIET teruggestort. Dit geldt ook voor studenten die slechts één maand staan ingeschreven.  
 • De afgegeven digitale machtiging in termijnen kan worden gewijzigd in een machtiging voor betaling ineens, mits dit bijtijds gebeurt. Septemberinschrijvers hebben tot en met 11 september de tijd om hun betaalwijze te veranderen. Schrijf je in per 1 februari, dan heb je tot en met 11 januari de tijd om je betaalwijze aan te passen.
 • De machtiging geldt voor de periode van september tot en met augustus. De rekeninghouder dient te zorgen voor een voldoende tegoed op de rekening. Als het saldo niet toereikend blijkt, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.
 • Een wijziging in betaalwijze geef je door via een e-mail aan collegegeld@uu.nl. Wordt er geïnd van de rekening van een derde? Dan is een schriftelijke wijziging nodig, die is ondertekend door jouzelf en de rekeninghouder. Deze wijziging kun je opsturen naar Studentenservice.
 • Heb je de digitale machtiging in Studielink nog niet bevestigd? Dan kun je de betaalwijze zelf aanpassen in Studielink.
 • Begin je in september met een premaster van 30 EC en begin je in februari met een aansluitende master, dan wordt er voor de resterende termijnen van het studiejaar twee bedragen geïnd (die van de premaster en die van de master).

Wanneer wordt er wat afgeschreven?
Let op: In het academisch jaar 2016/2017 zal het collegegeld in vijf ongelijke termijnen worden geïnd.

 • september, week 39 (september, oktober, november)
 • november, week 48 (december, januari)
 • januari, week 4 (februari, maart, april)
 • maart, week 13 (mei, juni)
 • mei, week 22 (juli, augustus)

Bij inschrijving per 1 september
Alleen als de digitale machtiging vóór 13 september bevestigd is, en de inschrijving is afgerond, wordt het collegegeld gegarandeerd in vijf termijnen geïnd. Is dat op of na 13 september, dan wordt mogelijk op de eerstvolgende inningdatum, tegelijk met het reguliere termijnbedrag, ook het tot op dat moment verschuldigde achterstallige (termijn)bedrag geïnd. Je dient dan te zorgen voor voldoende tegoed op je rekening.

Bij inschrijving per 1 februari
Start je met een (pre)masterprogramma per 1 februari, dan wordt het collegegeld in drie termijnen geïnd. De eerste termijn betaal je dan het collegegeld voor de maanden februari t/m april (3/12e), de tweede termijn betaal je het collegegeld voor de maanden mei t/m juni (2/12e) en de derde termijn bestaat uit de maanden juli en augustus ( 2/12e). De eerste termijn zal dan worden geïnd in week 5 als de digitale incassomachtiging vóór 13 januari is bevestigden de inschrijving is afgerond. Is dat op of na 13 januari, dan wordt het collegegeld mogelijk in de daaropvolgende inning, in week 13 geïnd.

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Algemene informatie