We innen het collegegeld in vijf gelijke termijnen. Als je je dus per 1 september inschrijft, wordt er per termijn 1/5e van het totale collegegeldbedrag geïnd. Bij de eerste termijninning komen hier nog €24,- administratiekosten bovenop voor het betalen in termijnen.

Je kunt er ook voor kiezen om je collegegeld in één keer te betalen. In dat geval betaal je géén administratiekosten.

 • een lopende bankrekening van een Nederlandse bank of een bank uit een ander SEPA-land
 • GEEN spaarrekening

Betaalt iemand anders het collegegeld voor je, dan kan dit via digitale incassomachtiging alleen van een Nederlandse bankrekening. Hiervoor heeft deze persoon een DigiD nodig.

Door de digitale machtiging te bevestigen, machtigt de rekeninghouder de Universiteit Utrecht om het collegegeld in 5 gelijke termijnen van zijn/haar rekening af te schrijven. Bij een inschrijving per 1 september, wordt er per termijn 1/5e van het totale collegegeldbedrag geïnd. Bij de eerste termijninning komen hier nog €24,- administratiekosten bovenop voor het betalen in termijnen.

De machtiging geldt voor de periode van september tot en met augustus. De rekeninghouder moet ervoor zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat. Als het saldo niet toereikend blijkt, kan dit gevolgen hebben.

Aan de regeling zijn €24,- administratiekosten verbonden. Dit bedrag wordt tegelijk met de eerste termijn geïnd. Maak je gebruik van een incasso in termijnen, dan krijg je de administratiekosten na beëindiging van je inschrijving NIET teruggestort. Dit geldt ook voor studenten die slechts één maand staan ingeschreven.  

Je kunt je betaalwijze tot en met de volgende dagen aanpassen

 • Tot en met 11 september (als je je per 1 september inschrijft)
 • Tot en met 11 januari (als je je per 1 februari inschrijft)

Heb je de digitale machtiging in Studielink nog niet bevestigd?

Dan kun je de betaalwijze zelf aanpassen in Studielink:

 1. Ga naar <Mijn opleidingen> en klik de opleiding aan waarvoor je de betaalgegevens wilt wijzigen (dit is alleen mogelijk via de desktop-versie van Studielink, niet via de mobiele website).
 2. Onder <Betaalgegevens> vind je de button <Wijzig betaalgegevens>.
 3. Je komt in de omgeving <Wijzigen betaalgegevens>. Dit betekent dat je je betaalgegevens zelf kunt wijzigen.
  Is het niet mogelijk de gegevens te wijzigen, neem dan contact op met Studentenservice.
 4. Je kunt hier de betaalwijze, termijnen, wie er betaalt en de gegevens van de rekeninghouder wijzigen.

Heb je de digitale machtiging in Studielink wel al bevestigd?

Neem dan contact op met Studentenservice over hoe je de betaalwijze kunt wijzigen. 

Ja dat kan.

Ga in Osiris Student naar het tabblad Zaken, vervolgens naar Mijn zaken en start daar de nieuwe zaak CSa wijzigen betaalgegevens. Let op! Je kan alleen een aanvraag indienen als je een machtiging hebt afgegeven voor het betalen van je collegegeld.

Het kan voorkomen dat door een blokkade op je computer de pop-up OSIRIS-ZAAK in eerste instantie niet zichtbaar is. Dit kun je oplossen door de pop-up toe te staan.

Vul het formulier in om je betaalgegevens te laten wijzigen voor de betaling van het collegegeld.

Let op: Bij wijziging van betaling in termijn naar betaling ineens vindt er GEEN restitutie plaats van de betaalde administratiekosten.

Het collegegeld wordt in vijf gelijke termijnen geïnd. Elke termijn innen we 1/5e van het totaalbedrag aan collegegeld (afhankelijk van het moment van inschrijving). De inning vindt plaats in:

 • Week 39 (september)
 • week 48 (november)
 • week 4 (januari)
 • week 13 (maart)
 • week 21 (mei)

Sta je per 1 september ingeschreven?

Alleen als de digitale machtiging vóór 13 september is bevestigd, en de inschrijving hiermee is afgerond, wordt het collegegeld gegarandeerd in vijf termijnen geïnd. Is je digitale machtiging op of na 13 september bevestigd, dan wordt de eerste termijn mogelijk in de eerstvolgende inningsweek afgeschreven, tegelijk met het tweede termijnbedrag. Je moet er dan voor zorgen dat er voldoende tegoed op je rekening staat.

Sta je per 1 februari ingeschreven?

Start je met een (pre)master per 1 februari, dan wordt het collegegeld in drie gelijke termijnen geïnd. De eerste termijn zal worden geïnd in week 4 (januari), als de digitale incassomachtiging vóór 13 januari is bevestigd en hiermee de inschrijving is afgerond. Is dat op of ná 13 januari gebeurd, dan wordt de eerste termijn mogelijk in de eerstvolgende inningsweek geïnd, tegelijk met het tweede termijnbedrag. Je moet er dan voor zorgen dat er voldoende tegoed op je rekening staat.

Start je per 1 september met een premaster van 30 EC en begin je aansluitend per 1 februari met het bijbehorende masterprogramma?

Dan wordt het premastertarief in vijf gelijke termijnen geïnd, verdeeld over het hele studiejaar, zoals hierboven vermeld. Vanaf de inschrijving voor de master wordt het collegegeld voor deze master ook in gelijke termijnen geïnd. Dus je betaalt vanaf dat moment twee bedragen: voor zowel de premaster als de master.