In Nederland zijn maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben grote impact op het leven van iedereen. Ook jij als student hebt te maken met de gevolgen van het stilleggen van het openbare leven: je bent misschien je bijbaan kwijtgeraakt of je moet je tijdelijke kamer uit omdat de student van wie je huurde eerder terug is gekomen van een uitwisseling in het buitenland. Op deze pagina vind je het op dit moment geldende overzicht aan voorzieningen.

Studiefinanciering (DUO)

DUO heeft als gevolg van de coronacrisis een aantal maatregelen genomen. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Een aantal voorbeelden van regelingen voor studenten met recht op studiefinanciering (DUO): 

  • Je kunt maximaal lenen bij DUO met terugwerkende kracht  
  • Je kunt mogelijk langer lenen bij DUO nadat je studiefinanciering is afgelopen 
  • Je komt mogelijk in aanmerking voor een extra bijdrage als je in de periode juni 2020 t/m augustus 2021 voor het laatst een aanvullende beurs hebt 
  • Je komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging.
  • Je komt mogelijk in aanmerking voor 3 maanden langer reisrecht (OV-kaart) als je in maart 2020 nog recht had op OV 
  • DUO gaat tot en met december 2020 soepel om met de 56-uurs eis voor EU-studenten. Voor EU-studenten die vanaf september 2020 of later studiefinanciering ontvangen, geldt deze versoepeling niet.

Zie voor de voorwaarden, een toelichting op de regelingen, en de meest actuele situatie de website van DUO.  

Compensatie van studievertraging a.g.v. corona

De coronacrisis kan leiden tot studievertraging. Hieronder kun je meer lezen over verschillende compensatieregelingen, afhankelijk van de situatie:

De minister van OCW staat de universiteiten niet toe om in deze situatie een voorziening uit het profileringsfonds te treffen. Wel heeft de overheid zelf een voorziening getroffen die voor wat betreft de universiteiten uitsluitend geldt voor masterstudenten.

Iedereen die in de periode september 2020 tot en met augustus 2021 een masterdiploma haalt, ontvangt eenmalig een compensatiebedrag ter hoogte van maximaal 3 maanden (wettelijk) collegegeld. Voor een ho-student bedraagt de vergoeding € 535,-.

Voorwaarden:
Je stond in het studiejaar 2019-2020 én in het studiejaar 2020-2021 minimaal 1 maand ingeschreven bij een door de overheid bekostigde opleiding.

Het gaat om een vast bedrag, het maakt dus niet uit in welke maand je je master haalt.

Let op: De vergoeding wordt uitbetaald door DUO en heeft dus geen invloed op het collegegeldbedrag dat je de universiteit moet betalen voor het studiejaar 2020-21.

Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef je niets te doen en zal DUO het bedrag automatisch aan je overmaken. Het ligt in de bedoeling dat je het bedrag uiterlijk 31 maart 2021 ontvangt als je voor 1 februari 2021 je master haalt (haal je na januari 2021 je master, dan volgt nog informatie over de uitbetaling). Als er gegevens van je ontbreken, zal DUO contact met je zoeken om deze gegevens op te vragen. In dat geval duurt het langer voordat je het bedrag ontvangt. Studenten die naar het buitenland gaan, kunnen bij de gemeente waar ze het laatst ingeschreven waren, een buitenlands adres opgeven, dan wordt dat opgenomen in het register Niet-Ingezetenen (RNI). Die gegevens komen dan ook bij DUO terecht. Op die manier kan DUO je schriftelijk bereiken om eventueel ontbrekende gegevens op te vragen. Voor meer informatie raadpleeg de website van DUO.

Deze regeling geldt voor alle studenten, dus ook voor internationale studenten.

Ben je niet-EER student en betaal je het instellingscollegegeld?

De UU zal een voorziening treffen voor niet-EER studenten die instellingscollegegeld betalen en die er ten gevolge van de beperkende overheidsmaatregelen samenhangend met de corona-crisis, niet in slagen om dit studiejaar (2019-2020) af te studeren, dus een bachelor- of masterexamen te behalen. Zij betalen in 2020-2021 niet het instellingscollegegeld-bedrag, maar het wettelijk bedrag voor de periode (in maanden) die benodigd is om het ontbrekende curriculumonderdeel alsnog af te ronden.

Niet-EER studenten die het instellingscollegegeld betalen hebben per e-mail meer informatie ontvangen over de formele regels en aanvraagprocedure.

Als je door de coronacrisis te maken krijgt met bijzondere persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte, bijzondere familieomstandigheden of mantelzorg) waardoor je studievertraging oploopt, kan je mogelijk aanspraak maken op financiële compensatie uit het profileringsfonds (afstudeersteun): bekijk de pagina over Overmacht voor de voorwaarden waar je aan moet voldoen om voor afstudeersteun in aanmerking te kunnen komen.

Ook internationale studenten die aan de voor hen geldende voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor afstudeersteun: zie de pagina over Graduation Support.

Ben je een niet-EER student en betaal je het instellingscollegegeld? En heb je te maken gehad met aan corona gerelateerde bijzonder persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte, bijzondere familieomstandigheden, of mantelzorg)? 

Je komt in dit geval mogelijk voor zowel afstudeersteun (mits je voldoet aan de voorwaarden), én een verlaging van het instellingscollegegeld in aanmerking.

Ook in die situatie geldt dat diegenen die als gevolg van corona niet in staat zijn om dit studiejaar (2019-2020) af te studeren, in 2020-2021 niet het instellingscollegegeld-bedrag, maar het wettelijk bedrag betalen voor de periode (in maanden) die benodigd is om het ontbrekende, door corona gemiste curriculumonderdeel alsnog af te ronden.

Collegegeld 

Er is geen sprake van korting op of teruggave van collegegeld over het studiejaar 2020-2021.

Reiskostenvergoeding

Bevond je je ten tijde van de coronacrisis in het buitenland vanwege studie of stage en werd je door de universiteit geadviseerd om zo snel mogelijk naar Utrecht terug te keren? Dan vergoedt de universiteit (een deel) van de kosten die je hebt moeten maken. Extra kosten voor terugreizen die niet vergoed worden door de verzekeraar worden vergoed door de UU. Alle betreffende studenten krijgen hierover een mail. Exchange studenten van andere universiteiten moeten zich met deze vraag wenden tot de instelling waarbij zij ingeschreven staan. 

Steun via Utrechts Universiteitsfonds

Het Utrechts Universiteitsfonds is een crowdfunding actie gestart om studenten met financiële moeilijkheden te helpen. Ook studenten die hulpmiddelen nodig hebben om te kunnen studeren, maar die vanwege hun financiële situatie niet kunnen aanschaffen, kunnen een beroep doen op het fonds. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van een laptop of speciale software voor studenten met een functiebeperking. Je kunt contact opnemen via info@ufonds.nl.  
Meer informatie

Parkeerkosten voor USP-bewoners

Tot 30 augustus 2021 kunnen studenten die in het Utrecht Science Park wonen én een auto hebben, tijdelijk op vier parkeerterreinen gratis parkeren met een parkeerpas. Daarna gaan we terug naar de situatie van voor corona en gelden de normale parkeertarieven.

Met de parkeerpas mag je parkeren op de parkeerterreinen P4 – Sorbonnelaan, P6 – Padualaan, P7 – Jenalaan en P11 – Yalelaan. Je kunt tijdens openingstijden een parkeerpas ophalen bij de servicebalie van het Educatorium aan de Leuvenlaan 19. Bij het ophalen moet je je studentenkaart, je huurcontract en het kentekenbewijs van je auto laten zien. Deze parkeerregeling is getroffen om studenten tegemoet te komen in coronatijd. Je kunt contact opnemen met de afdeling parkeerbeheer via parkeerbeheer@uu.nl als je vragen hebt over deze regeling.

Bijbaan

Als je in februari € 400,- of meer (bij)verdiende en door de coronacrisis minder bent gaan verdienen, kun je mogelijk in aanmerking komen voor een regeling bij het UWV. Meer informatie over de voorwaarden en overige regelingen kun je terugvinden op de volgende pagina van het UWV.

Ben je op zoek naar mogelijkheden om betaald werk vanuit huis te verrichten? Bekijk onze tips

Geldtips & hulp bij geldzorgen

De Rijksoverheid heeft een speciale pagina gericht op vragen over de invloed van het coronavirus op geldzaken (in het algemeen) De coronacrisis en je geldzaken. Hier vind je geldtips, tips voor het vinden van een (bij)baan, en informatie over hulp bij geldzorgen.