Studieplekken in de Universiteitsbibliotheek

Er zijn 57 zelfstudieplekken voor studenten beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. In de Universiteitsbibliotheek USP zijn 80 studieplekken beschikbaar. De studieplekken worden aangeboden in twee blokken per dag. Blok 1 is van 9.00-12.30 uur, blok 2 van 13.00-16.30 uur. De beperking van maximaal een blok per week vervalt; hierdoor krijg je de mogelijkheid meer dan één blok per week te boeken. De studieplekken zijn te boeken via https://resourcebooker.uu.nl.

  • Studenten met een gereserveerde plek in de bibliotheek kunnen in hun tijdslot gebruikmaken van printers en van de inlever- en uitleenautomaat. Materiaal moet dan wel al klaar staan in de uitleenkast. Studenten kunnen tussen 9:00 en 16:30 gebruik maken van de inlever- en uitleenautomaat
  • Studenten zonder zelfstudieplek kunnen in de UB terecht op werkdagen van 13:00 tot 16:00 uur om materiaal in te leveren of te lenen. Lees hier meer over toegang tot collecties. Ook studenten zonder studieplek kunnen tussen 9:00 en 16:30 gebruik maken van de inlever- en uitleenautomaat

Studieplekken voor studenten in bijzondere omstandigheden

De studieplekken voor studenten in bijzondere omstandigheden zijn verplaatst naar het Marinus Ruppertgebouw. De plekken in het Ruppertgebouw zijn uitsluitend beschikbaar op voordracht van studieadviseurs om er zeker van te zijn dat studenten die thuis geen goed alternatief hebben een plek krijgen. 

In het Marinus Ruppertgebouw zijn tijdelijk een aantal studieplekken voor studenten die vanwege een problematische thuissituatie, er baat bij hebben om een of twee dagen van een studieplek gebruik te kunnen maken. 

Je moet dan denken aan de volgende situaties:

  • Er is bij jou sprake van een onveilige thuissituatie.
  • Je woont thuis met familieleden met psychische problematiek of ernstige gezondheidsproblemen.
  • Je hebt psychische problemen of met psychische problematiek of ernstige gezondheidsproblemen en zou baat hebben bij enkele dagen studeren op een rustige werkplek
  • Je hebt kinderen.
  • Je bent thuis mantelzorger maar kan wel regelen dat de mantelzorg een paar dagdelen overgenomen kan worden.
  • Je woont thuis maar hebt geen eigen studieplek.

Als een van deze situaties voor jou geldt, bespreek dit met je studieadviseur. Heb je gesprekken met de studentenpsycholoog of studentendecaan dan kun je jouw situatie met haar/hem bespreken. De voordracht zal lopen via de studieadviseur, of studentenpsycholoog en studentendecaan.