De coronacrisis kan zorgen voor studievertraging. We begrijpen je je hier wellicht zorgen over maakt en werken op landelijk niveau aan een oplossing. Over een aantal zaken zijn al afspraken gemaakt, bijvoorbeeld de impact die vertragingen door het coronavirus kunnen hebben op jouw BSA en stages en coschappen.  

Compensatie van studievertraging a.g.v. corona

Op de pagina Geldzaken en wonen kun je meer lezen over het dit moment geldende overzicht aan voorzieningen.

Vertraging & het bindend studieadvies

Ben je eerstejaars student en voldoe je door het coronavirus niet aan de BSA-normen? Dan kan je uitstel krijgen.

Stages en coschappen

Veel stages en coschappen gaan nu niet door. Dit wordt deels opgevangen door vervangende opdrachten en vrijstellingen. Jouw opleiding of faculteit informeert jou hierover. Heb je vragen? Neem dan contact op met het STIP van jouw faculteit. 

Verblijfsvergunningen

Bij internationale studenten leven er vragen en zorgen rond verblijfsvergunningen in relatie tot het behalen van studiepunten. Ook hiervoor wordt op landelijk niveau gewerkt aan een oplossing. Meer informatie volgt.