Bij stages of coschappen volg je de richtlijnen van de instantie waar je aan het werk bent. Loop je stage of co-schappen bij een andere instelling, dan raden je aan om in gesprek te gaan met iemand van deze instelling. Zij kunnen je vast informeren over het beleid dat zij volgen en jou adviseren in deze situatie. Mocht je daar niet uitkomen met de instelling, overleg dan met het STIP van jouw faculteit

Stages en coschappen bij UU

Coschappen en stages van de masteropleidingen van de faculteit Diergeneeskunde zijn weer op locatie hervat per 15 juni. Lees meer hierover

Stages en coschappen bij UMC Utrecht

Voor stages en coschappen bij het UMC Utrecht houd je de UMC Utrecht Connect pagina in de gaten. Je opleiding stuurt je daarnaast wekelijks een e-mail met de meest recente informatie en neemt contact met je op wanneer je kunt beginnen.

Masterstudenten Geneeskunde uit de jaren 2 en 3 kunnen geleidelijk aan weer starten met hun coschappen. Vanzelfsprekend onder randvoorwaarden om de studenten en de patiënten te beschermen. De opleiding neemt contact op met de studenten die kunnen beginnen.

Ook kunnen de wetenschapsstages voor de opleidingen Biomedische wetenschappen, Klinische Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde en de masters van de Graduate School of Life Sciences deels weer opgestart worden.

Vanwege het coronavirus zijn er studenten die hun wetenschappelijke stages in het UMC Utrecht tussentijds hebben moeten staken en voor wie nog geen vervangende opdracht is. Een groot deel van deze groep herstart nu als eerste. Van deze groep mag maximaal 30% per dag aanwezig zijn. Het streven is dat zoveel mogelijk studenten hun stage hervatten waarbij ze gemiddeld zo’n 30% op het lab aanwezig kunnen zijn. Afdelingshoofden bepalen samen met de opleiding welke studenten hun stage kunnen herstarten en hoe er gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare 30%.

Stages, coschappen en veldwerk in het buitenland

Lees welke mogelijkheden er zijn voor stages, coschappen en veldwerk in het buitenland. 

Meer weten 

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Studie Informatie Punt (STIP) of het International Office (buitenlandse stage) van jouw faculteit