Online onderwijs

Onderwijs dat nu in blok 4 online gegeven wordt, blijft online, inclusief werkgroepen. Onderwijs dat nu stil ligt omdat het niet online kán, en begeleiding van kwetsbare studenten (door studieadviseurs en wetenschappelijk personeel, bijvoorbeeld bij scripties) worden vanaf 15 juni opgestart binnen de ruimte en kaders die er zijn. We moeten ons hierbij vooralsnog houden aan het tijdslot tussen 11.00-15.00 uur en na 20.00 uur dat het kabinet geeft. Het kabinet biedt enige ruimte voor lokaal maatwerk voor tijden en mobiliteit (in ons geval binnen de Utrechtse Veiligheidsregio). Wij zijn hierover met partnerinstellingen, vervoersbedrijven en burgemeester Van Zanen in gesprek. We verwachten hier volgende week meer duidelijkheid over te kunnen geven. Studenten krijgen uiterlijk 4 juni bericht van hun docent/begeleider over onderwijs en begeleiding dat op 15 juni wordt opgestart.

 Daarnaast bereiden we ons voor om ons onderwijs in blok 1 van het volgende jaar voor een groot deel online aan te kunnen bieden, en waar mogelijk weer in onze gebouwen. On campus waar het kan, online omdat het kan. We zoeken naar de beste hybride oplossing. De prioritering bij het verdelen van de schaarse ruimte, bepalen we in samenspraak met de faculteiten en opleidingen. Dat onderwijs dat niet online kan voorrang krijgt (practica, stages etc.), ligt voor de hand. Binnenkort stellen we de universitaire kaders en handvatten vast voor de prioritering bij de programmering van onderwijs in het eerste semester. Doel is dat studenten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn, en docenten zich vóór de zomer kunnen voorbereiden op de vakken die ze in semester 1 gaan geven.  

Schrijf- en studeercoaching

Zit je nu alleen thuis te studeren en kan je wel wat ondersteuning gebruiken? Hoe houd je het tempo erin en wat moet je nu met je planning? Bespreek het met één van onze studeercoaches. Schrijf je een paper of ben je met je scriptie bezig? Je staat er niet alleen voor. Bespreek je tekst met een schrijfcoach en kijk samen naar de structuur en stijl van je tekst.

Praktische hulp bij onderwijs op afstand

Op deze handleidingensite vind je praktische informatie over colleges volgen via Teams, software openen via MyWorkplace en online toegang via Library Access. 

Universiteitsbibliotheek

Vanaf 25 mei wordt de universiteitsbibliotheek in het Utrecht Science Park (USP) gefaseerd opengesteld voor UU-studenten en -medewerkers voor onderzoeksgerelateerde ondersteuning. Er geldt een maximum aantal bezoekers. De bibliotheek zal van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur geopend zijn. De dienstverlening is in deze fase nog beperkt tot de diensten rondom de fysieke collectie. De balie gaat open voor het uitlenen en innemen van bibliotheekmateriaal en de leeszaal Bijzondere Collecties is op afspraak te bezoeken. Besluitvorming over de locatie in de binnenstad volgt later.

Ondertussen werken we aan een scenario voor gedeeltelijke hervatting van de UB-dienstverlening voor studieplekken en onderwijsfaciliteiten, waarbij de ontwikkelingen op het gebied van (fysiek) onderwijs en zelfstudie binnen de UU worden gevolgd. Voor de duidelijkheid: de universiteitsbibliotheken zijn geen openbare bibliotheken (waarvoor apart kabinetsbeleid van kracht is).

Heb je urgent een (fysieke) publicatie nodig uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek? Doe dan een aanvraag via bibliotheek@uu.nl. Vermeld de gewenste publicatie en je contactgegevens. Het werk wordt dan zo snel mogelijk digitaal of fysiek naar je verstuurd. Als er nog geen digitale versie beschikbaar is, dan wordt deze alsnog gemaakt. Bijzondere Collecties worden niet uitgeleend, daarvan ontvang je altijd een digitale kopie. Weet dat dit een noodvoorziening is. Jouw verzoek wordt zo snel mogelijk behandeld, maar er kan een wachttijd zijn.  

Kijk voor meer informatie op de website van de Universiteitsbibliotheek

Werk veilig

Op computers op de UU-campussen is al veel aandacht besteed aan veiligheid. Nu we op grote schaal thuis studeren en onderwijs volgen, is het extra belangrijk om te zorgen dat ook jouw eigen computer of laptop goed beveiligd is. Op de webpagina over informatieveiliging vind je daarom praktische informatie over beveiligen van jouw device en data.