Voldoe je door het coronavirus niet aan de BSA-normen? Dan krijg je uitstel. Je kunt de norm alsnog halen in het studiejaar 2020-2021.  

De afspraken:  

  • Als je voldoende punten hebt behaald (45 EC of meer) aan het eind van dit studiejaar, dan krijg je zoals gebruikelijk een positief bindend studieadvies (BSA). 
  • Als je meer dan 7,5 EC hebt behaald aan het eind van blok 2, maar minder dan 45 EC aan het eind van dit studiejaar (en na februari 2020 nog staat ingeschreven), dan krijg je een ‘aangehouden advies’. Dit betekent dat je alsnog een positief studieadvies kunt krijgen als je aan het eind van het tweede studiejaar tenminste 60 EC hebt gehaald, waarvan minimaal 45 EC aan eerstejaarsvakken. 
  • Heb je 7,5 EC of minder behaald aan het eind van blok 2 en minder dan 45 EC aan het einde van dit studiejaar, dan krijg je een negatief advies. De studievertraging kan niet (alleen) door het COVID-19 virus zijn veroorzaakt.  

Een aangehouden advies is mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden. En de situatie met het coronavirus is inderdaad een uitzonderlijke omstandigheid.  

Tweedejaars studenten

Voor huidige tweedejaars UU-studenten die nu al een aangehouden advies hebben, volgt maatwerk via de eigen opleiding.