Studievertraging kan vervelende gevolgen hebben voor je studie. Een vertraging kan bijvoorbeeld leiden tot het gedwongen moeten stoppen met je studie. Neem altijd contact op met je studieadviseur wanneer je twijfelt over de gevolgen van je vertraging in jouw specifieke situatie.

Je kunt studievertraging oplopen door iets waar je zelf geen grip op hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onvoorziene (langdurige) ziekte, psychische problemen of familieomstandigheden.  Maar er zijn ook andere situaties mogelijk. Denk je dat de vertraging wordt veroorzaakt buiten jouw schuld? Bekijk dan de financiële regelingen en neem contact op met je studieadviseur om de situatie te bespreken. De studieadviseur kan je vertellen wat de vertraging in jouw specifieke situatie (financieel) betekent en wat de universiteit eventueel kan doen om je te helpen.

Lukt het niet om een goede planning te maken? Of heb je geen goed overzicht van alle studiestof of loop je tegen andere studeerproblemen aan? De studentendecanen en –psychologen helpen je graag om te leren omgaan met je valkuilen en problemen. Je kunt een individuele afspraak met hen maken of een training volgen. Lees ook de studeertips van het Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU).

In sommige gevallen kun je vertraging al van voorzien, bijvoorbeeld in het geval van:

Afhankelijk van de situatie biedt de universiteit bepaalde compensaties en faciliteiten aan waar je tijdens je studie gebruik van kan maken om vertraging te beperken of zelfs te compenseren. De studieadviseurs en studentendecanen kunnen je hierover verder informeren.