Al mijn hele leven wist ik dat apart was. Mensen wisten niet hoe ze daarmee om moesten gaan of hoe ze mij ermee konden helpen, ikzelf ook niet. Op de basisschool en middelbare school kampte ik met problemen door mijn functiebeperking en ik wist niet hoe ik dat kon combineren met schoolwerk. Het werd een uitdaging om mijn vwo-diploma te halen, maar na jaren zwoegen zit ik hier op de UU in mijn eerste jaar Biomedische Wetenschappen. Mijn problemen zijn in de tussentijd niet weggegaan, gelukkig wist ik dit keer dat ik voorzieningen kon krijgen via de universiteit om de studie ondanks alles haalbaar te maken.

Ik wil mij graag inzetten voor studenten met een functiebeperking om mensen te laten weten dat voorzieningen beschikbaar zijn en daarnaast nodig zijn om het studeren zo eerlijk mogelijk te maken. Daarbij is het belangrijk dat mensen met of zonder functiebeperking voorlichting krijgen over hoe ze een functiebeperking kunnen begrijpen en faciliteren. Er was een tijd waar ikzelf niet hulp durfde/wilde zoeken en dat heeft me alleen maar belemmerd. Daarom wil ik dat mensen weten dat er begrip en hulp voor hun klaarstaat wanneer ze er behoefte aan hebben.