Britt Ten Bergen

De Universiteit Utrecht wil een rolmodel zijn betreft het integreren van duurzaamheid. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat we goed met onze omgeving omgaan en dat we duurzaam handelen, maar hoe staat het ervoor met een duurzame omgang met elkaar?

Ik vind het belangrijk dat dit aspect ook meegenomen wordt en dat iedereen gelijke mogelijkheden heeft om te studeren: iedereen verdient namelijk een fijne studententijd. Om deze reden heb ik mij aangesloten bij het Platform Onbeperkt Studeren. Ik heb een ondersteunende rol en kijk onder andere waar kansen liggen voor uitbreiding van het platform. Ik hoop dat wij uiteindelijk een voorbeeld kunnen zijn van een duurzame en eerlijke omgang met alle studenten voor alle universiteiten.